Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 11:13:29 πμ
Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016 22:35

Μήνυμα Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κιλκίς Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς επιθυμώ να ευχαριστήσω τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων και τους Εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιλογή μου και να απευθύνω θερμό χαιρετισμό στους μαθητές και στους γονείς αυτών, στο διοικητικό προσωπικό αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία φορείς.


Ο χώρος της εκπαίδευσης που υπηρετούμε επιβάλλει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να επιτύχουμε τους διαχρονικούς στόχους της εκπαίδευσης που συνίστανται στην οικοδόμηση ενός σχολείου σύγχρονου, δημιουργικού και ανοιχτού στην κοινωνία.
Πιστεύω ότι η Διεύθυνσή μας έχει στελέχη και εκπαιδευτικούς που διακρίνονται για το ήθος τους, την επιστημονική τους κατάρτιση και την παιδαγωγική τους ευαισθησία, γεγονός που μου δημιουργεί εδραία την πεποίθηση ότι στη διάρκεια της θητείας μου θα καταβληθούν προσπάθειες για βελτίωση έτι περαιτέρω της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους σχολείων.
Πρεσβεύω ότι η διοίκηση στο χώρο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι ολιστική, δηλαδή να αξιοποιεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό της τοπικής κοινωνίας και παράλληλα να στέκεται δίπλα στο μάχιμο εκπαιδευτικό, ώστε να εμπνέει και να παρακινεί τους συνεργάτες. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, τους επιστημονικούς φορείς και με τους Υπευθύνους όλων των δομών της Διεύθυνσης θα επιδιώξουμε να εξακτινώσουμε το εκπαιδευτικό έργο στην κοινωνία.
Με οδηγό τις διαχρονικές αξίες της ισονομίας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης που καλλιεργούνται στο χώρο της παιδείας ευελπιστώ ότι θα εργαστούμε από κοινού για την επίτευξη των διαχρονικών στόχων της εκπαίδευσης.
Ο Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Μαθηματικός