Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 4:27:57 μμ
Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2015 19:41

Οικολογικές ευαισθησίες στο 2ο Δημοτικό Αξιούπολης

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αξιούπολης του Δήμου Παιονίας την τρέχουσα σχολική χρονιά 2014-15 πρόκειται να εκπονήσει πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Απ’ Αξιού ευρύ ρέοντος», το οποίο αναφέρεται στους υδάτινους πόρους της Παιονίας και χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα 2014-15».


Το Ίδρυμα, με την πρωτοβουλία αυτή, στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενώ παράλληλα επιθυμεί να εντάξει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε μια συμμετοχική και συνεργατική διαδικασία προς ένα συντονισμένο σκοπό. Φέτος το χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα είχε αποδέκτες τους παιδαγωγούς των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ηπειρωτικών παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας.
Χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 17 καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες επελέγησαν από τις 171 προτάσεις που υποβλήθηκαν στο Ίδρυμα. Ανάμεσα στις προτάσεις αυτές βρίσκονται 4 σχολικές μονάδες από την Εκπαιδευτική Περιφέρεια του Κιλκίς και μία από την Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Παιονίας, αυτή του σχολείου μας.
Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Απ’ Αξιού ευρύ ρέοντος» έχει ως στόχο αρχικά να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (ιδιαίτερα το ρόλο που διαδραματίζει το νερό σ’ αυτή), παράλληλα δε να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα προβλήματα που συνδέονται με το περιβάλλον και να δραστηριοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε από την παιδική ηλικία και όταν ενηλικιωθούν να συμβάλουν στις προσπάθειες επίλυσής των.
Η υλοποίησή του περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων, από τις οποίες αναφέρουμε ενδεικτικά την έρευνα πεδίου σε παραποτάμια και παραλίμνια οικοσυστήματα, τη δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση του νερού, την εκτέλεση πειραμάτων στο εργαστήριο φυσικών επιστημών και την αναζήτηση πληροφοριών στη σχετική βιβλιογραφία. Οι μαθητές θα αναλάβουν δράσεις, όπως ο συμβολικός καθαρισμός της όχθης του Αξιού με οργανωμένη καταγραφή των απορριμμάτων, οι εικαστικές παρεμβάσεις με ανακυκλώσιμα υλικά και κυρίως η διάχυση των πληροφοριών και των συμπερασμάτων στην τοπική κοινωνία με ποικίλα μέσα όπως αφίσες, δρώμενα, ενημερωτικές συναντήσεις και αναρτήσεις στον ιστότοπο του σχολείου.
Η εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου προϋποθέτει τη συνεργασία με διάφορους εμπλεκόμενους με το αντικείμενο φορείς, όπως οι υπηρεσίες ύδρευσης του δήμου και η δασική υπηρεσία της περιοχής.
Για την επίτευξη των στόχων των επιμέρους θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν πλήθος επιστημονικών οργάνων, όπως μικροσκόπιο στερεοσκόπιο, τηλεσκόπιο επίγειας παρατήρησης, αντιδραστήρια, όργανα για την ανάλυση της ποιότητας του νερού κλπ. τα οποία θα τα προμηθευτεί η σχολική μας μονάδα με το χρηματικό ποσό των 3.000 € που ήδη έχει κατατεθεί από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στην αρμόδια σχολική επιτροπή.
Μέσω του προγράμματος αυτού αναμένουμε μακροπρόθεσμα οι μαθητές να υιοθετήσουν στάσεις για την οικονομία του νερού, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής, την ορθή χρήση της τεχνολογίας με γνώμονα πάντοτε την αειφόρο ανάπτυξη. Θέλουμε οι μελλοντικοί ενεργοί πολίτες να μάθουν να προσανατολίζονται κυρίως στην πρόληψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων ώστε να μην χρειάζεται να προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά να ζουν σ’ ένα περιβάλλον που δεν χρειάζεται προστασία.
Ο Δ/ντής του Σχολείου
Βαϊτσίδης Βαΐτσης