Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024, 2:56:42 μμ
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 10:10

Πάνω από 36.000 διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία της χώρας. Δεκάδες έχουν τοποθετηθεί και στο ν. Κιλκίς

Μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα βρίσκεται η διαδικασία παράδοσης και εγκατάστασης συνολικά 36.000 διαδραστικών πινάκων στα σχολεία όλης της χώρας, καθώς ήδη έχει υλοποιηθεί περίπου το 20% του έργου, από τους τρεις προμηθευτές που έχουν αναλάβει αντίστοιχο αριθμό συμβάσεων προμηθειών. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους 148 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ με βάση τον προγραμματισμό θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του ερχόμενου σχολικού έτους.

 

Σήμερα, έχουν ήδη παραδοθεί και εγκατασταθεί περισσότεροι από 5.000 διαδραστικοί πίνακες σε αίθουσες όλων των τμημάτων Γυμνασίων και Λυκείων, αλλά και της 5ης και 6ης Δημοτικού της χώρας μας, κάτι που έχει γίνει και στο νομό Κιλκίς.

Όπως έχει επισημανθεί πολλαπλώς, η χρήση των διαδραστικών συστημάτων στην εκπαίδευση προάγει την εκπαιδευτική καινοτομία και στοχεύει στην αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων για την προώθηση του μαθητοκεντρικού μοντέλου εκπαίδευσης.

Η δε αλληλεπίδραση των μαθητών με το διαδραστικό μαθησιακό περιεχόμενο ενισχύει το ενδιαφέρον για μάθηση και τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ εξοικειώνει περαιτέρω τους μαθητές με την τεχνολογία και συντελεί στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων.

Το έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης και αξιοποιεί κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα διαδραστικά συστήματα αποτελούνται από διαδραστικό πίνακα – οθόνη, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ειδικό λογισμικό, υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και σχέδια μαθημάτων με δυνατότητα εμπλουτισμού.

Η φωτογραφία από την εγκατάσταση στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς.