Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, 8:29:24 μμ
Πέμπτη, 05 Μαϊος 2016 20:29

Σε αργό «θάνατο» το ΤΕΙ Κιλκίς

Αντί αναβάθμισης και μεταφοράς στο νέο κτήριο το παράρτημα ΤΕΙ Κιλκίς κινδυνεύει πλέον με εξαφάνιση καθώς το Υπουργείο Παιδείας κωφεύει σε κάθε πρόταση. Ελλιπώς γίνονται τα μαθήματα ιδιαίτερα τα εργαστήρια καθώς ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός παραμένει πακεταρισμένος αφού δεν υπάρχει χώρος για να αναπτυχθεί. Και οι Σέρρες θέτουν πλέον με έγγραφό τους προς το Υπουργείο Παιδείας τρεις προϋποθέσεις για να αποδεχθούν την παραχώρηση του νέου κτηρίου από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

 

Δεν είναι καν συγχωρητέα δημοσιογραφική υπερβολή: Το παράρτημα Κιλκίς του ΤΕΙ ωθείται λόγω κυβερνητικής αδιαφορίας σε «αργό θάνατο» και ενόψει της αναθεώρησης του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το μέλλον του φαντάζει δυσοίωνο.
Το παράρτημα, αν και μοναδικό πανελλαδικά με αντικείμενο σπουδών την σχεδίαση και παραγωγή ενδύματος,  λειτουργεί κυριολεκτικά χάρη στο φιλότιμο των ελάχιστων εκπαιδευτικών λειτουργών του, αφού επί χρόνια διαθέτει δυο μόνιμους καθηγητές από τους 10 που προβλέπονται. Και παρά τις εγνωσμένες ελλείψεις του ακόμα και πρόσφατα σε προκήρυξη του μητρικού ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας (Σερρών) 10 θέσεων μόνιμου προσωπικού δεν προβλέφτηκε καμιά θέση για το Κιλκίς. Η συνδυαστική δράση της έλλειψης προσωπικού με την ασφυξία χώρου, καθώς ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός που παραλήφθηκε εδώ και ενάμιση χρόνο παραμένει πακεταρισμένος λόγω μη αξιοποίησης του νέου κτηρίου, αναγκαστικά υποβαθμίζει την ποιότητα των σπουδών. Τα εργαστήρια διεξάγονται πλημμελώς  και ενόψει της αναθεώρησης του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα πάντα συνηγορούν  σε δυσάρεστη τροπή για αυτό καθ’ εαυτό το μέλλον  του παραρτήματος στο Κιλκίς.
Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, στις Σέρρες προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο ενόψει της οψέποτε παραχώρησης του νέου κτηρίου. Σημειώνουμε ότι το μητρικό ΤΕΙ Σερρών θεωρεί ως καλύτερη και μόνη  λύση την  αναβάθμιση του παραρτήματος σε πλήρη σχολή. Προς επίρρωση των ανωτέρω είναι χαρακτηριστική η τελευταία αντίδρασή του.

Με τρεις προϋποθέσεις η παραχώρηση
Αποκαλύπτουμε σήμερα την τελευταία απόφαση  της συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (13 Μαρτίου 2016) που ελήφθη ύστερα από εισήγηση του αντιπροέδρου του ιδρύματος Αναστάσιου Μωυσιάδη, απόφαση που εστάλη ήδη στο Υπουργείο Παιδείας, στους βουλευτές της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και στους βουλευτές των ν. Σερρών και Κιλκίς  και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον αναφορικά με την τύχη του παραρτήματος.
Το ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας λοιπόν για να δεχθεί την παραχώρηση του νέου κτηρίου θέτει τρεις προϋποθέσεις, ως εξής:
Α. Να έχει ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του έργου (νέου κτηρίου) από τον ανάδοχο εργολάβο και μάλιστα αφού προηγηθεί καταγραφή σε ποια κατάσταση θα παραλάβει το κτήριο από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Β. Επειδή το νέο κτήριο εκτείνεται σε έκταση 6.000 τ.μ. που υπερκαλύπτει τουλάχιστον δυο φορές της ανάγκες του τμήματος σχεδιασμού και τεχνολογίας ένδυσης, ένα μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων θα παραμείνει ανενεργό. Κι αν αυτό διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. ότι δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν κοινοτικά κονδύλια για ένα κτηριακό συγκρότημα σε μεγάλο ποσοστό μη αναγκαίο,  υπάρχει ήδη «δεδικασμένο» για επιβολή υψηλών προστίμων στον ιδιοκτήτη του έργου κατά τη στιγμή του ελέγχου. Κι επειδή το ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας δεν επιθυμεί να αναλάβει παρόμοια ευθύνη θα πρέπει το Υπουργείο να δεσμευθεί πριν την παραχώρηση του κτηρίου στην έγκριση δυο επιπλέον τμημάτων ώστε μαζί με το υπάρχον να σχηματίσουν τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών που θα καλύψει όλο το κτηριακό συγκρότημα. Προτείνει λοιπόν για το Κιλκίς το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων που μεταφέρεται από το 2018 στην Αθήνα και τη λειτουργία τμήματος Γραφιστικής, όχι ως ανεξάρτητου τμήματος, αλλά ως κατεύθυνσης στο υφιστάμενο στις Σέρρες τμήμα.
Γ. Για τις ανάγκες φύλαξης, καθαρισμού, θέρμανσης, τηλεφωνικών τελών και ύδρευσης  του νέου κτηρίου απαιτείται ένας λειτουργικός προϋπολογισμός 910.000 ευρώ. Και το ποσόν αυτό πρέπει να χορηγηθεί στο ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας επιπλέον του προϋπολογισμού που εγκρίνεται για τις ανάγκες του ιδίου στις Σέρρες.
Η πλέον ανησυχητική όμως παράγραφος της απόφασης περιέχεται αμέσως παρακάτω. Αναφέρει η απόφαση της Συνέλευσης:
«Θεωρούμε επιπλέον εξαιρετικά σημαντικό να δεσμευθεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι στην επερχόμενη νέα αναδιάρθρωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα δεν θα υπάρξει κατάργηση του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης ή υποχρεωτική μεταφορά του στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας στις Σέρρες. Διότι, εάν αυτό είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, τότε πραγματικά παρέλκει κάθε περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος παραλαβής του κτηριακού συγκροτήματος στο Κιλκίς από το ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας.»
Οι έχοντες νου νοήτωσαν. Στο καθεύδον Κιλκίς.