Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 6:04:40 μμ
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013 23:07

«Σεξουαλική αγωγή στο σχολείο»

nireasΗ  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  Κιλκίς, οργανώνει  στα  σχολεία  της  αρμοδιότητάς  της  και  σε  συνεργασία  με τους :  
      1. Κέντρο  Πρόληψης  των  Εξαρτήσεων  και  Προαγωγής  της  Ψυχοκοινωνικής Υγείας
          Περιφερειακής  Ενότητας  Κιλκίς  “ΝΗΡΕΑΣ“.
      2. Msc Θεόδωρος  Γ. Αντωνίου, Υπεύθυνος  Σ.Ε.Π. του  ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηρακλείου  Κρήτης,
βιωματικό  εργαστήριο  είκοσι μιας (21) ωρών, στο  οποίο  θα  παρουσιαστούν  συστηματικές  καινοτόμες δράσεις για  την «σεξουαλική αγωγή στο σχολείο».
       Το βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται  σε είκοσι πέντε (25) εκπαιδευτικούς , Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης - Γυμνασίου όλων  των  ειδικοτήτων του Νομού  Κιλκίς , που επιθυμούν  να  ενημερωθούν  για  την  «σεξουαλική αγωγή στο σχολείο».
     Αποτελεί συνέχεια του εισαγωγικού βιωματικού εργαστηρίου που υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2013 με θέμα: “Η σεξουαλικότητα σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ανάγκη, επιθυμία, κοινωνική κατασκευή…” και κατά την υλοποίησή του θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις γνωστικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, οι οποίες προέκυψαν μέχρι σήμερα.
    Στόχος μας λοιπόν θα είναι να ενισχυθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν να υλοποιήσουν προγράμματα σεξουαλικής αγωγής με τους μαθητές τους, μέσα στο σχολείο.
    Στο βιωματικό εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο προηγούμενο εισαγωγικό εργαστήριο. Αξιοποιώντας την βιωματική και ομαδοσυνεργατική μέθοδο θα διαπραγματευτούμε θέματα όπως δεξιότητες του εκπαιδευτικού(επικοινωνία, συνεργασία, συντονισμός ομάδων), θέματα που σχετίζονται με την σεξουαλική αγωγή(αυτοεκτίμηση, συναισθήματα, επιλογές) αλλά και το ρόλο και τη στάση του εκπαιδευτικού κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος σεξουαλικής αγωγής. Παράλληλα, στους συμμετέχοντες θα δοθεί υποστηρικτικό υλικό, προτεινόμενη βιβλιογραφία και θα υπάρχει και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση τέτοιων προγραμμάτων. Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα, σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για υποστηρικτικές εποπτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών με στελέχη της επιστημονικής ομάδας του ΝΗΡΕΑ, για θέματα που πιθανόν να προκύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.
       Το βιωματικό εργαστήριο θα  πραγματοποιηθεί  από  Τρίτη  01  Οκτωβρίου  2013  έως  τις  21  Οκτωβρίου  2013 , από την επιστημονική ομάδα του ΝΗΡΕΑ  στο χώρο του Κέντρου (Βυζαντίου 10 στο Κιλκίς) και ώρες 11:00 έως 14:00.
  Η  συμμετοχή  των  ενδιαφερομένων  είναι  δωρεάν.