Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022, 7:22:56 μμ
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 18:30

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - Ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός θεσμός

Συντάκτης:

Του Θεόδωρου Ηλία, Υποδιευθυντή ΣΔΕ Κιλκίς.

        Ζούμε σε μία εποχή προκλήσεων που δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό, μία εποχή στην οποία η γνώση αποτελεί βασικό μοχλό εξέλιξης και ανάπτυξης σε κάθε πεδίο.

Ενώ στο παρελθόν η απόκτηση της γνώσης ήταν σημαντική για την επαγγελματική εξέλιξη ενός ανθρώπου, σήμερα αποτελεί ανάγκη, στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν όλοι οποιονδήποτε τομέα και αν υπηρετούν. Προς αυτήν την κατεύθυνση λειτουργούν και στη χώρα μας τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία απευθύνονται  σε ανθρώπους που για διάφορους λόγους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

      Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι οργανωμένα με τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενηλίκων και στα χαρακτηριστικά της ηλικιακής αυτής ομάδας. Στόχος δεν είναι η στείρα παροχή γνώσεων, αλλά η επανασύνδεση με τη γνώση με δεδομένο ότι στα ΣΔΕ φοιτούν εκπαιδευόμενοι κάθε ηλικίας χωρίς κανένα περιορισμό. Στο ΣΔΕ Κιλκίς συγκεκριμένα ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκπαιδευόμενος είναι 82 ετών. Εκτός των άλλων  στόχος των σχολείων αυτών είναι να δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να έρθουν σε επαφή και με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, να ανακαλύπτουν τη γνώση μόνοι τους και τελικά να μάθουν το πώς να μαθαίνουν στο πλαίσιο της ψηφιακής μας εποχής.

       Τα κίνητρα των ανθρώπων που αποφασίζουν να έρθουν σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ποικίλα. Μπορεί να είναι η ανάγκη για ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επαγγελματική εξέλιξη, το ενδιαφέρον για τη γνώση, η επιθυμία να ολοκληρώσουν τις σπουδές, αφού αυτό δεν κατέστη δυνατό στο παρελθόν, και πολλοί άλλοι. Στο πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχει συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, αφού το μάθημα και η κατεύθυνση που αυτό θα λάβει εξαρτάται από τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, ενώ δεν υπάρχουν αναθέσεις εργασιών για το σπίτι ούτε εξετάσεις. Η γνώση αποκτάται στο πλαίσιο της τάξης με τη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και με την αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν οι ίδιοι εκπαιδευόμενοι. Επομένως οι εκπαιδευόμενοι γίνονται ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής  διαδικασίας. Αυτό καθιστά το μάθημα ενδιαφέρον και η γνώση προκύπτει με εποικοδομητικό τρόπο. Παράλληλα στόχος είναι η γνώση να αποκτηθεί και με άλλους τρόπους, όπως είναι οι διδακτικές επισκέψεις και η πρόσκληση ειδικών στο χώρο του σχολείου με κριτήριο πάντα τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και τις απαιτήσεις της εποχής.

        Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι πράγματι μία ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σε δύο χρόνια Απολυτήριο Γυμνασίου με τρόπο ευχάριστο και χωρίς υποχρεώσεις στο σπίτι.