Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 7:08:59 πμ
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 10:54

Τέλος Σεπτεμβρίου 2025 έτοιμος ο δρόμος Κιλκίς - Θεσσαλονίκη

Υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης του έργου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

 

Σχεδόν δεν το πιστεύουμε… Στο έργο όπου καταρρίφθηκαν όλα τα ρεκόρ καθυστέρησης, σημειώθηκε επιτέλους μια κομβικής σημασίας θετική εξέλιξη.

Ένα χρόνο μετά την απόφαση έκπτωσης του ανάδοχου εργολάβου «ΑΝΑΣΤΥΛΩΤΙΚΗ» από το έργο «Δρόμος Νέας Σάντας-Κόμβος Ασσήρου» στην  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπογράφηκε σήμερα Τρίτη 23 Απριλίου η σύμβαση της ανάθεσης ολοκλήρωσης του έργου στην εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Τη εξέλιξη αυτή είχαμε προεξοφλήσει σε ρεπορτάζ των εφημερίδων μας από μηνός, όταν επήλθε η τελική συμφωνία των δυο μερών για τους όρους της νέας σύμβασης.

Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση η ΙΝΤΡΑΚΑΤ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει περαιωμένο το έργο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Καταγράφουμε ως θετική την εξέλιξη δοθέντος ότι πρόκειται περί τεράστιας εταιρείας η οποία πριν ακόμα υπογράψει την Τρίτη την σύμβαση προέβη στις απαραίτητες προετοιμασίες κλείνοντας συμφωνίες με προμηθευτές ώστε εντός λίγων ημερών καιρού επιτρέποντος να εγκατασταθεί στο εργοτάξιο και να ξεκινήσει τις εργασίας ολοκλήρωσης ενός έργου, το οποίο υπενθυμίζουμε:

Προκηρύχτηκε το Φθινόπωρο του 2010

Ο αρχικός ανάδοχος εγκαταστάθηκε στο εργοτάξιο τον Μάιο του 2011 – ακριβώς 13 χρόνια πριν

Η παράδοση του έργου προβλέπονταν την Άνοιξη του 2005!

Υπό κανονικές συνθήκες οφείλουμε υπό το βάρος της προϊστορίας του να είμαστε και πάλι επιφυλακτικοί.

Αλλά - επαναλαμβάνουμε- είναι το μέγεθος της νέας αναδόχου εταιρείας που προκαλεί αισιοδοξία ότι αυτήν την φορά θα τηρηθούν τα συμβατικώς υπεσχημένα.

Ίδωμεν.

Πολυμέσα