Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 1:48:07 πμ
Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024 13:25

Συμμετοχή 3ου Γυμνασίου Κιλκίς σε διημερίδα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργάνωσε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του ERASMUS+/ΙΚΥ διημερίδα με θέμα: «Το πρόγραμμα ERASMUS+:Ευκαιρίες μάθησης για την ανάδειξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των λαών της Ευρώπης» στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2023 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ.

Τη ΔΔΕ Κιλκίς εκπροσώπησε το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς που στο πλαίσιο ανταλλαγής καλών πρακτικών παρουσίασε το ευρωπαϊκό σχέδιο ERASMUS+ που υλοποίησε την τριετία 2019-2022 με τίτλο «The Love of Reading» και θέμα την φιλαναγνωσία. Εισηγήτριες στη διημερίδα ήταν οι φιλόλογοι: Γλερίδου Αφροδίτη και Δημητριάδου Ευαγγελία που ήταν βασικοί συντελεστές του σχεδίου. Ένα πολύ θετικό στοιχείο του, που παρουσιάστηκε και ως καλή πρακτική, είναι η συνέχιση λειτουργίας της διαδικτυακής βιβλιοθήκης (που δημιουργήθηκε με αφορμή το σχέδιο) και η διοργάνωση διαδικτυακών λεσχών φιλαναγνωσίας και μετά το πέρας της τριετίας του σχεδίου.

 Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς ήταν συντονιστής όλων των εταίρων του σχεδίου, που ήταν σχολεία από Ισπανία, Ιταλία, Τσεχία και  Κύπρο καθώς και οι βιβλιοθήκες του Ιασίου [Ρουμανία] και της Οστράβα [Τσεχία].