Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 12:55:41 πμ
Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023 13:01

Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς υιοθετεί το Ελληνικό ενδημικό είδος από την λίμνη Δοϊράνη Verbascum salicifolium

Στην “υιοθέτηση” του ελληνικού ενδημικού είδους  Verbascum salicifolium - με μοναδική μέχρι σήμερα παγκόσμια καταγραφή στη λίμνη Δοϊράνη -  προχώρησε το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, στο πλαίσιο του διακρατικού περιβαλλοντικού προγράμματος Ελλάδας – Κύπρου με τίτλο «Χρυσοπράσινο Φύλλο», έχοντας την έμπρακτη στήριξη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

          Οι μαθητές και μαθήτριες  του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,  ήρθαν σε επαφή μ’ αυτό το ιδιαίτερο και σημαντικό τόσο για το ελληνικό , όσο και για το παγκόσμιο κεφάλαιο χλωρίδας, “ανακαλύπτοντας” τα χαρακτηριστικά του.

          Επιπλέον, μέσα από το ίδιο πρόγραμμα, παρακολουθούν τις μεταβολές στη λίμνη (αυξομείωση της στάθμης των υδάτων και μεταβολή φυσικοχημικών παραμέτρων) και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε αυτήν.

          Στο πλαίσιο του προγράμματος, δύο τμήματα με μαθητές/τριες της Β’ Γυμνασίου επισκέφθηκαν την ευαίσθητη οικολογικά περιοχή, ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 και στο δίκτυο CORINE, η οποία ,παράλληλα, έχει χαρακτηριστεί και ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

          Ένα από τα δύο τμήματα  των μαθητών/τριων με τη βοήθεια του  Ιχθυολόγου της Π.Ε Κιλκίς Γιάννη Μιχαηλίδη, ενημερώθηκε και γνώρισε την “ταυτότητα” της λίμνης. Ο κ. Μιχαηλίδης παρέθεσε στοιχεία για την αλιεία στη λίμνη, από την εποχή του Ηροδότου μέχρι και σήμερα, μίλησε για τη ιχθυοπανίδα της λίμνης, την αυξομείωση της στάθμης των υδάτων κατά την διάρκεια των χρόνων και τις περιβαλλοντικές απειλές  για τη λίμνη από την κλιματική αλλαγή.   Οι μαθητές είδαν από κοντά τους σταθμούς με τους οποίους ελέγχονται οι φυσικοχημικές παράμετροι της λίμνης, καθώς και τον μετεωρολογικό σταθμό που είναι εγκατεστημένος εκεί.

          Το δεύτερο τμήμα των μαθητών και των μαθητριών υιοθέτησε το φυτικό είδος που ανακοινώθηκε ως Νέο για την επιστήμη το 2022, με μοναδική παγκόσμια καταγραφή μέχρι σήμερα στις όχθες της λίμνης Δοϊράνης.

          Για την συγκεκριμένη δράση και με την βοήθεια του Γεωπόνου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς Βασίλη Ιωαννίδη - ο οποίος συμμετείχε στη ομάδα που ανακοίνωσε το νέο για την επιστήμη είδος - επέλεξαν πέντε τμήματα από τον βιότοπο στον οποίο αναπτύσσεται το είδος και κατέγραψαν τους πληθυσμούς του.

          Τα αποτελέσματα θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε και θα εμπλουτίζονται με νέες καταγραφές την άνοιξη αλλά και τα επόμενα χρόνια, παρακολουθώντας έτσι την εξέλιξη των πληθυσμών του.

          Το  είδος κατατάσσεται στα Κρισίμως Κινδυνεύοντα (Critically Endangered /CR) είδη της ελληνικής χλωρίδας σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources / IUCN).

          Οι καταγραφές θα γίνονται σε ετήσια βάση και τα αποτελέσματα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για την αξιολόγηση της κατάστασης του πληθυσμού των φυτών.

          Υπεύθυνοι καθηγητές των δράσεων: Λιναρδάκης Ιωάννης, Κατσαρώνας Σταύρος από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

          Οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος και αφορούν τη λίμνη Δοϊράνη πραγματοποιούνται με τη σημαντική και έμπρακτη στήριξη της Π.Ε. Κιλκίς και ειδικότερα με την επιστημονική συμβολή των υπαλλήλων της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Κιλκίς Βασίλη Ιωαννίδη και Γιάννη Μιχαηλίδη.