Σάββατο, 20 Απριλίου 2024, 7:03:16 μμ
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 20:50

Επιστολή Βαρβιτσιώτη για μετακίνηση λιμενικών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Επιστολή προς τον υφυπουργό Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο απέστειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σχετικά με το θέμα της μετακίνησης στελεχών του Λιμενικού Σώματος με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή «με την αριθμ. οικ.Α-47061/3652/29-08-2014 (Β' 2324) Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη δωρεάν μετακίνηση των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ στα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΑΣΑ. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης για την κατ' έτος παράταση της ως άνω δωρεάν μετακίνησης».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου αναφέρει στην επιστολή πως για το τρέχον οικονομικό έτος θα καταβληθεί στον ΟΑΣΑ το ποσό των 117.650 € για την ελεύθερη μεταφορά των λιμενικών με τα Μέσα του ΟΑΣΑ, που γίνεται με την απλή επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας. «Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί σε περιοχές του Νομού Αττικής που εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα του ΟΑΣΑ δεν υπερβαίνει τα 2.500 άτομα ενώ, σε πραγματική βάση, ο αριθμός των στελεχών αυτών που χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο τα μέσα αυτά καθημερινά υπολείπεται σημαντικά των 2.000 ατόμων» τονίζεται.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισημαίνει ότι «είναι αδιαμφισβήτητο ότι, στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, η εξακολούθηση της δωρεάν μετακίνησης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής συνιστά αφενός μέτρο εξυπηρέτησης των καθημερινών υπηρεσιακών αναγκών και αφετέρου μέτρο διοικητικής μέριμνας ιδιαίτερης σημασίας, η υλοποίηση της οποίας αποτελεί, κατ' ελάχιστον, μία ηθική υποχρέωση που οφείλεται στο προσωπικό του Σώματος που απασχολείται καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και του έτους. Για το λόγο αυτό και λαμβανομένου υπόψη ότι οι μέχρι σήμερα υπηρεσιακές διαβουλεύσεις, δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ευελπιστώ για την προσωπική σου παρέμβαση για την επίλυση του θέματος».

Στην επιστολή, προτείνεται η διατήρηση της συνολικής δαπάνης για το 2015 στα ίδια, κατά το δυνατόν, επίπεδα με αυτά του 2014, ταυτόχρονα δε να εξακολουθήσει η ελεύθερη μετακίνηση του υπηρετούντος προσωπικού στην Αττική (2.500) να διενεργείται είτε με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας είτε με κάρτα του ΟΑΣΑ που θα εκδοθεί με διαδικασίες που θα καθοριστούν μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών.


Πηγή: Το Βήμα