Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 3:08:20 πμ
Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2014 02:51

Επιστολή πυροσβεστών για μεταθέσεις και άλλα προβλήματα

Επιστολή για το θέμα των μεταθέσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συνάδελφοί τους απέστειλε η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΠΣ) προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια.

Στην επιστολή αναφέρεται πως ένα από τα θέματα που είχαν συζητήσει στις 21 Νοεμβρίου σε συνάντηση που είχαν «ήταν και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσεων του προσωπικού του πυροσβεστικού προσωπικού και ειδικότερα των Αξιωματικών του ΠΣ. Όπως σας επισημάναμε, το βασικό θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσεων του προσωπικού είναι του 1996 και από τότε πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες τροποποιήσεις, μη ικανές να αντιμετωπίσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα, τις ανάγκες του προσωπικού, την εξέλιξη της υπηρεσίας και σαφώς την δυσχερή οικονομική κατάσταση».

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αξιωματικών της Πυροσβεστικής καλούν τον υπουργό να ξεκινήσει άμεσα διάλογο «που να οδηγήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση προ των επόμενων μεταθέσεων σε ένα καινούργιο, σύγχρονο σύστημα μεταθέσεων που να συνδυάζει την αρμονία μεταξύ των υπηρεσιακών αναγκών και της ομαλής και με μακρόχρονο προγραμματισμό του προσωπικού βίου των συναδέλφων».

Η ΕΑΠΣ στην επιστολή της αναφέρει πως ο κανονισμός μεταθέσεων αντιμετωπίζει με εντελώς διαφορετικό τρόπο το πυροσβεστικό προσωπικό, ανάλογα του έτους πρόσληψής τους, δίνοντας σε άλλους το προνόμιο της μόνιμης παραμονής, σε άλλους τον περιορισμό της 8ετούς παραμονής, σε άλλους τη δυνατότητα μετάθεσης και σε άλλους όχι, σε άλλους τη δυνατότητα επιλογής τόπου συμφέροντος και αλλαγής του και σε άλλους, τους νεότερους όχι.

Επιπλέον «ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων Πυροσβεστών έχει εγκλωβιστεί εδώ και χρόνια κυρίως σε υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας, καθότι για να μετατεθούν στην πόλη συμφέροντος τους θα πρέπει να ισχύσουν συνδυαστικά και να προκύψει κενή οργανική θέση εκεί και να προηγηθεί πρόσληψη στην υπηρεσία που υπηρετούν. Αποτέλεσμα να μπορεί να μετατεθεί στην τυχόν κενή θέση συμφέροντός του, νεότερος συνάδελφος, νεοκατατασόμενος, και ο ίδιος όχι».

Επίσης αναφορικά με τους αξιωματικούς του ΠΣ, ο υφιστάμενος κανονισμός μεταθέσεων, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις των πολιτικών ηγεσιών, έχει εξαιρέσει από την προστασία του τους συναδέλφους από το βαθμό του αντιπυράρχου και άνω, αφήνοντάς τους εκτιθέμενους στην άνευ όρων και ορίων μεταθετότητα, δυσχεραίνοντας την προσωπική τους ζωή και οδηγώντας τους πολλές φορές σε ανυπέρβλητα οικονομικά αδιέξοδα, ειδικά σήμερα την εποχή της γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί του ΠΣ που μετατίθενται, ειδικά σε υπηρεσίες "δυσμενούς διαβίωσης" δεν έχουν καμία διευκόλυνση διαμονής, αντίστοιχη των συναδέλφων τους των ΕΔ».

Ακόμη, όπως αναφέρεται στην επιστολή, «ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα της εφαρμογής του κανονισμού αποτελεί η πρόβλεψη ότι η κατανομή των οργανικών θέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού γίνεται κατ' έτος με μονοπρόσωπη απόφαση της ηγεσίας, αφήνοντας σαφώς περιθώρια για "δικαιολογημένη κριτική". Η κατανομή δεν εξετάζεται καν από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αιτιολογίας της συγκεκριμένης απόφασης, η οποία τουλάχιστο θα έπρεπε να συζητείται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού. Μια σειρά επίσης από δυσλειτουργίες και αναντιστοιχίες των πυροσβεστικών εξελίξεων του κανονισμού μεταθέσεων, παρ' ότι έχουν εντοπιστεί από σχετικές επιτροπές, "φρέναραν" στην αναγκαία πολιτική πρωτοβουλία».

Η ΕΑΠΣ ζητά από τον υπουργό να πάρει την πρωτοβουλία και να κάνει τη «διαφορά» θεσμοθετώντας ένα νέο σύστημα μεταθέσεων, σύγχρονο, δίκαιο, αξιοκρατικό που να αποκλείει τους εξωυπηρεσιακούς παράγοντες καθώς και να εφαρμόσει την τελευταία διάταξη του προ ολίγων μηνών ΠΔ 93/2014 και να διατεθούν όλοι οι νεοεξερχόμενοι πυροσβέστες στην ΠΕΠΥΔ Αττικής μέχρι τέλη Μαΐου, δηλαδή τον χρόνο των επόμενων τακτικών μεταθέσεων.

Πηγή: Το Βήμα