Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 9:45:50 πμ
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 22:50

Θολό τοπίο στο ΧΥΤΑ με απόβλητα-προϊόντα προς καταστροφή

Έναν ακόμα «προβληματικό» κρίκο στην αλυσίδα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελούν τα «απόβλητα-προϊόντα προς καταστροφή» που φτάνουν στο ΧΥΤΑ της Φυλής, συνήθως με ενδιάμεση στάση στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Έχει εντοπισθεί ότι πολλές φορές δεν γίνεται πλήρης καταστροφή προϊόντων που για διάφορους λόγους –κατασχέσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.ά- επιβάλλεται να καταστούν τελείως ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση. Έτσι, αυτά φτάνουν στο ΧΥΤΑ και αποτελούν πόλο έλξης για ανθρώπους που σπεύδουν –συνήθως τσιγγάνοι και άτομα από χαμηλά οικονομικά στρώματα- να βρουν ρούχα, παπούτσια , αντικείμενα πάσης φύσεως σε «καλή» κατάσταση οικονομικό όφελος από την αξιοποίησή τους. Πολλές φορές, διακινδυνεύουν τη ζωή τους.

Χθες, αρμόδιοι υπάλληλοι τους ΕΔΣΝΑ έκαναν «μπλόκο» σε φορτίο υλικών που, αν και έπρεπε, δεν είχε καταστραφεί με τις απαραίτητες διαδικασίες, και είχε φτάσει στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Σχιστό.
Η αρμόδια υπάλληλος του ΕΔΣΝΑ σταμάτησε ως όφειλε την διαδικασία καταστροφής. Και τούτο γιατί μετά από επιτόπιο οπτικό έλεγχο που έκανε -παρουσία της Περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου του Ειδκού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) κυρίας Ρένας Δούρου-, αποδείχτηκε πως τα υλικά δεν ήταν πλήρως κατεστραμμένα όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με το νόμο, πριν από την απόθεσή τους στον σταθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα εισερχόμενα απόβλητα στο ΣΜΑ Σχιστού περιλαμβάνονται τα «απόβλητα-προϊόντα προς καταστροφή’» ιδιωτών παραγωγών με έδρα των επιχειρήσεών τους εντός της Περιφέρειας Αττικής.
Τα απόβλητα υπόκεινται σε διαδικασίες μεταφόρτωσης ή/και προσωρινής αποθήκευσης στο χώρο, πριν τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αξιοποίησης, ανακύκλωσης ή τελικής διάθεσης.

Η Περιφερειάρχης Αττικής ευχαρίστησε τους υπαλλήλους που συμβάλλουν σε αυτή την «αλυσίδα ευθύνης» για την εύρυθμη λειτουργία του ΣΜΑ. Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού των ζητημάτων ασφαλείας των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων.

Η οπτική της νέας περιφερειακής Αρχής για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι …ολιστική. Η κυρία Δούρου δεν θα προχωρήσει σε αποσπασματικές κινήσεις, αλλά ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο πλάνο, «ελλείψει περιφερειακού σχεδιασμού», όπως σημειώνουν στελέχη του επιτελείου της.

Αυτή τη στιγμή είναι ακόμα «όλα στον αέρα». Δεν έχει οριστεί η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, κάτι που θα γίνει μετά τις εκλογές οργάνων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Έτσι, η κυρία Δούρου περιορίζεται προσώρας κυρίως σε έλεγχο νομιμότητας διαδικασιών.

Κι όλα αυτά ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει «πέναλτι» από το ευρωδικαστήριο (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στη Φυλή, το Δεκέμβριο.

Πηγή: Το Βήμα