Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024, 5:34:42 πμ
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015 12:50

Διεθνείς έλεγχοι σε πλοία της ποντοπόρου

Εξειδικευμένους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν την εκπαίδευση των πληρωμάτων και τις συνθήκες εντός των πλοίων θα διεξάγουν διεθνώς οι αρχές πολλών κρατών στα πλαίσια της διεθνούς συμφωνίας SOLAS και των ψηφισμάτων της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του υπουργείου Ναυτιλίας ανακοινώθηκε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2015, οι αρχές των κρατών μελών της Συμφωνίας των Παρισίων (Paris MoU), καθώς και των κρατών μελών της αντίστοιχης Συμφωνίας του Τόκυο (Tokyo MoU) θα διενεργούν ελέγχους από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές κράτους – λιμένα στα πλοία που θα καταπλεύσουν στους λιμένες κρατών της ΕΕ, του Καναδά, της Ρωσίας και στους λιμένες της Ασίας προκειμένου να διαπιστωθεί, ο βαθμός εξοικείωσης των πληρωμάτων σε ότι αφορά στις διαδικασίες εισόδου τους σε κλειστούς χώρους των πλοίων με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, στους λιμένες των κρατών μελών της αντίστοιχης Συμφωνίας της Καραϊβικής (Caribbean MoU) έχει προγραμματιστεί η διενέργεια ελέγχων στα πλοία που καταπλέουν στους λιμένες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσής τους σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ωρών εργασίας ή ανάπαυσης πληρώματος.

Σημειώνεται ότι τέτοιου είδους εκστρατείες ελέγχων (Concentrated Inspection Campaigns-CIC) προγραμματίζονται κάθε χρόνο με μέριμνα των γραμματειών των μνημονίων συνεννόησης για τους ελέγχους των πλοίων από τις αρχές του κράτους - λιμένα, εντός των πεδίων ελέγχου τους.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι γίνονται από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές σύμφωνα με τις διαδικασίες του εκάστοτε MoU ή βάσει των νέων απαιτήσεων των Διεθνών Συμβάσεων έχουν πρόσφατα τεθεί σε ισχύ, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς του πλοίου, στους οποίους συνήθως παρουσιάζονται ελλείψεις κατά την επιθεώρησή τους.


Πηγή: Το Βήμα