Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 11:29:10 μμ
Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011 23:02

Ερώτηση Παραστατίδη για προστασία κτηνοτρόφων

parastatidis


Ο βουλευτής Κιλκίς  Θεόδωρος Παραστατίδης συνυπέγραψε μαζί με άλλους τρεις βουλευτές ερώτηση προς τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης σχετικά με την προστασία των κτηνοτρόφων της Ζώνης Γάλακτος Βόρειας Ελλάδας από σχηματιζόμενο μονοπώλιο βιομηχανιών γάλακτος.
Η ερώτηση είναι η εξής:
"Στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού εξετάζεται από την Δευτέρα, 18.1.2011, η υπόθεση συγχώνευσης των βιομηχανιών γάλακτος Vivartia (ΔΕΛΤΑ) και ΜΕΒΓΑΛ, μέσω της οποίας δημιουργείται η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην ελληνική αγορά.
Όπως έχει ανακοινωθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την εισήγηση που εξετάζεται στην Ολομέλεια, « η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στις σχετικές αγορές της προμήθειας νωπού γάλακτος (τόσο σε τοπικές παραγωγικές ζώνες της Βόρειας Ελλάδας, όσο και σε εθνικό επίπεδο), της παραγωγής και διάθεσης φρέσκου γάλακτος, καθώς και της παραγωγής και διάθεσης σοκολατούχου γάλακτος στην ελληνική επικράτεια. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση».
Άλλωστε, οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας έχουν καταγγείλει κατ’ επανάληψη μέσω των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων, ότι δέχονται ισχυρές πιέσεις από τη βιομηχανία για μείωση της τιμής του φρέσκου γάλακτος, οι οποίες εύλογα αναμένεται να ενταθούν, εάν επιτραπεί η συγχώνευση των δύο κορυφαίων εταιρειών και ο σχηματισμός νέας βιομηχανίας, με μονοπωλιακή θέση έναντι των κτηνοτρόφων στην τοπική αγορά.  Ενδεχόμενη μείωση της τιμής πέραν των ορίων αντοχής των κτηνοτρόφων θα μπορούσε να θέσει εκτός παραγωγής μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων, οδηγώντας σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό τις τοπικές κοινότητες.
Έχει εξετάσει το υπουργείο τις δυνατότητες να αποκτήσει παρουσία στην Ζώνη Γάλακτος της Βόρειας Ελλάδας για παράδειγμα μια ισχυρή συνεταιριστική βιομηχανία, ώστε να διασφαλισθεί η υγιής ανταγωνιστική λειτουργία της τοπικής αγοράς μετά τη συγχώνευση;
Ποια άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο για την αποτελεσματική προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών από ενδεχόμενες μεθοδεύσεις των βιομηχανιών, όπως ήταν στο παρελθόν η διαπιστωμένη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού προσπάθειά τους να υφαρπάξουν, μέσω συμπίεσης των τιμών παραγωγού, μέρος των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής;"