Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 5:40:30 πμ
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024 12:34

Ερώτηση Παραστατίδη σε υπουργούς για την εξαίρεση των μαθητών/τριών των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας από τη δωρεάν μετακίνηση

Σε κατάθεση ερώτησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Παιδείας & Μεταφορών προχώρησε ο Βουλευτής Κιλκίς ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης για το φλέγον ζήτημα που προέκυψε με την έκδοση εν μέσω της σχολικής χρονιάς της υπ’ αρ. 32229/3-4-2024 (ΦΕΚ Β’2051) Κ.Υ.Α. των προαναφερθέντων Υπουργών, δυνάμει της οποίας οι μαθητές/τριες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) εξαιρούνται του δικαιώματος της δωρεάν μεταφοράς.  

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

“Αθήνα, 16/4/2024

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

  • Τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
  • Την κα. Υπουργό Εσωτερικών
  • Τον κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
  • Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση Μαθητών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) από το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης.

Με την με αριθμ. 32229/3-4-2024 (ΦΕΚ Β’2051) Κ.Υ.Α. των ως άνω αναφερόμενων Υπουργών, τροποποιήθηκε εν μέσω της σχολικής χρονιάς η υπ’ αρ. 50025/19.09.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217). Σύμφωνα με το άρθρο I της ως άνω υπ’ αριθμ. 32229/2024 απόφασης το άρθρο 1 της με αριθμ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής : «1. 1… 10. Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες εγγράφονται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης….»

Η παραπάνω ρύθμιση έχει ήδη ως αποτέλεσμα κάποιες Περιφέρειες που παρείχαν δωρεάν μεταφορά, να διακόπτουν άμεσα τις συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών/τριών των Σ.Δ.Ε. στα μέσα της σχολικής χρονιάς και χωρίς να έχει υπάρξει πρόβλεψη για διάδοχη κατάσταση. Όπως άλλωστε καταγγέλλεται και από την Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, η συγκεκριμένη ρύθμιση ουσιαστικά αποκλείει τους μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας από το δικαίωμά τους στη μάθηση, αφού πλέον δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα μετακίνησης με αποτέλεσμα να διακόψουν τη φοίτησή τους.

Δυνάμει της νέας Κ.Υ.Α., τα Σ.Δ.Ε., είναι τα μόνα σχολεία του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος των οποίων οι μαθητές ρητά και κατηγορηματικά εξαιρούνται του δικαιώματος της δωρεάν μεταφοράς. Παρότι επανειλημμένως τα αρμόδια Υπουργεία είχαν προσκληθεί να αποσαφηνίσουν το πλαίσιο που διέπει τη δωρεάν μεταφορά μαθητών/τριών των Σ.Δ.Ε. με δεδομένο ότι πρόκειται για υπερτοπικά σχολεία με μαθητές που ως επί το πλείστον ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η «απάντηση» των συναρμοδίων υπουργείων ήταν η ρητή εξαίρεση των μαθητών/τριών αυτών από το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  • Για ποιον λόγο εξαιρέθηκαν από το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς προς τα σχολεία τους οι μαθητές/τριες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και μάλιστα εν μέσω της σχολικής χρονιάς, παρότι τα σχολεία αυτά είναι δημόσια υποχρεωτικής (9ταξιας) εκπαίδευσης και υπερτοπικά, καθώς καλύπτουν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές;
  • Ποιες εναλλακτικές λύσεις και με ποιες σχετικές ρυθμίσεις σχεδιάζουν τα συναρμόδια Υπουργεία να καλύψουν τις ανάγκες μεταφοράς των μαθητών/τριών Σ.Δ.Ε. με δεδομένο ότι σε αυτούς εντάσσονται εκπαιδευόμενοι οικονομικά ασθενείς (άνεργοι, πρόσφυγες κλπ) που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο δυσβάστακτο οικονομικό κόστος της καθημερινής μετακίνησης;
  • Πώς συμβιβάζεται ο αποκλεισμός των μαθητών/τριών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας από το δικαίωμα της δωρεάν μεταφοράς με τις πολιτικές της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και των ανισοτήτων στην εκπαίδευση;

Ο ερωτών βουλευτής

 Στέφανος Παραστατίδης