Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 9:45:31 πμ
Σάββατο, 05 Φεβρουαρίου 2011 22:48

Παρέμβαση Φλωρίδη-Καρτάλη για αναπτυξιακά μέτρα

floridis


Με επιστολή τους προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης οι Βουλευτές ΠΑΣΟΚ Κώστας Καρτάλης και Γιώργος Φλωρίδης επισημαίνουν την ανάγκη «να εξεταστούν ενισχυτικά μέτρα για να στηριχθεί η ανάπτυξη και για να αμβλυνθούν οι συνέπειες από την  συρρίκνωση του ΑΕΠ».
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«To 2011 θα είναι δύσκολο αλλά και κρίσιμο για την αλλαγή πορείας στην δημοσιονομική, οικονομική και παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας. Οι εκτιμήσεις άλλωστε μιλούν για συνέχιση του αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης πριν εισέλθουμε σε νέα τροχιά όπως προβλέπεται για το 2012.
Η Κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει πολιτικές και μέτρα που ενισχύουν την ανάπτυξη και δημιουργούν γονιμότερες και ευνοϊκότερες συνθήκες για ιδιωτικές επενδύσεις. Παράλληλα δρομολογείται με εντατικότερους ρυθμούς η υλοποίηση του ΕΣΠΑ, ώστε να τύχουν της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης οι Κοινοτικοί πόροι αλλά και για να καλυφθούν οι καθυστερήσεις που αποτυπώνονται, ως προς την αξιοποίηση των εν λόγω πόρων, σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα.
Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εξακολουθεί να είναι μειωμένο με στόχο να περιορισθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα. Το γεγονός αυτό περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα της χώρας για δημόσια έργα-επενδύσεις, τα οποία στην παρούσα φάση θα δημιουργούσαν συνθήκες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και νέες θέσεις εργασίας αλλά και θα περιόριζαν τη μείωση του ΑΕΠ.
Υπό αυτό το πρίσμα είμαστε της άποψης, ότι θα πρέπει να εξεταστούν ενισχυτικά μέτρα για να στηριχθεί η ανάπτυξη και να αμβλυνθούν οι συνέπειες από την  συρρίκνωση του ΑΕΠ. Μέτρα-πρωτοβουλίες που καθιστούν ηπιότερη και ευκολότερα αναστρέψιμη την ύφεση, που αποτελούν γέφυρα μετάβασης στην αναπτυξιακή φάση αλλά και συντελούν βεβαίως στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του μέγιστου προβλήματος του δημόσιου χρέους.
Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι:
- η στοχευμένη αξιοποίηση της δυνατότητας που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκδοση ομολόγου έργων (project bond) ώστε να στηριχθούν μείζονες επενδύσεις και σημαντικά έργα με υψηλή πολλαπλασιαστικότητα σε ότι αφορά στην παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Το σχέδιο των ομολόγων έργου μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων που αποτελεί το χρηματοδοτικό-αναπτυξιακό βραχίονα της Ευρωπαικής Ένωσης. Το σημαντικό είναι ότι τα ομόλογα έργου χρηματοδοτούν και παράγουν αναπτυξιακό  έργο, με τέτοιο τρόπο που δεν επιβαρύνονται άμεσα οι εθνικοί προϋπολογισμοί.
- η  απλοποίηση του συστήματος προκαταβολών που πληρώνονται στους δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινοτικών ενισχύσεων, ώστε να εκταμιεύονται μεν κοινοτικά κονδύλια για πληρωμές έργων με μετακύλιση όμως για τα επόμενα έτη της υποχρέωσης μας για την εθνική συμμετοχή στη δαπάνη. Εναλλακτικά ή και διαζευκτικά η κυβέρνηση θα μπορούσε να επιδιώξει την αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο (85%). Μια τέτοια αύξηση θα μείωνε τα κονδύλια της εθνικής συμμετοχής (στο 15%) δεδομένου ότι παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα η περικοπή δημοσίων δαπανών στα πλαίσια της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Είναι προφανές ότι τα παραπάνω μέτρα για να είναι επιτυχή θα πρέπει να συνοδεύονται από σύστημα αυστηρών κανόνων τόσο για την επιλογή των έργων ός και για την παρακολούθηση της ομαλής υλοποίησης τους. Το ίδιο αυτό σύστημα θα διασφαλίσει ότι η μη καταβολή της εθνικής συμμετοχής για ένα σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα οδηγήσει σε συμφόρηση πιστώσεων για τα επόμενα έτη.
Τέλος, αυτονόητο είναι ότι κανένα μέτρο για την ανάπτυξη δεν θα έχει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε αν δεν δρομολογηθεί μία ουσιαστική οργάνωση του χώρου μέσα από την ταχεία κατάρτιση – αναθεώρηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων, των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων για τον Τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη Βιομηχανία, των Ρυθμιστικών Σχεδίων των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων που αναφέρονται κυρίως στην οργάνωση της ελληνικής υπαίθρου.»