Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 10:12:32 πμ
Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024 13:58

Στέφανος Παραστατίδης για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης

Η 24η Ιανουαρίου έχει υιοθετηθεί ως Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στις 03 Δεκεμβρίου 2018, με σκοπό την ανάδειξη της συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και την ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα, είναι ένα από τα δημόσια αγαθά, το οποίο κατακτήθηκε και ενισχύθηκε μετά από κόπους και αγώνες ανθρώπων μέσα στους χρόνους. Η περιεκτική, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, άρει τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με οποιαδήποτε μορφή δυσμένειας και οδηγεί στην ειρήνη, την ανάπτυξη, στην εξέλιξη και την ευημερία. Συμβάλλει στη διαμόρφωση του ανθρώπου, προωθεί, ενδυναμώνει τη σκέψη και τελικά συντελεί στην πρόοδο και ανάπτυξη της κοινωνίας. Γι’ αυτό και η εκπαίδευση απευθύνεται σε  όλες τις κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης. Παρόλα αυτά, ακόμη και στις ημέρες μας, διαπιστώνεται η ύπαρξη πολλών προβλημάτων και συνθηκών που στερούν ή λειτουργούν ως τροχοπέδη στην εκπαίδευση παγκοσμίως. Είναι αναγκαίο, επομένως, να εργαζόμαστε αδιαλείπτως και να παλεύουμε για την εξάλειψη των παραπάνω, επιδιώκοντας αενάως την επίτευξη των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων στη μόρφωση του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η UNESCO μας καλεί, φέτος στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Εκπαίδευσης, να αναδείξουμε τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση της αύξησης της ρητορικής μίσους που ενισχύεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να προστατέψουμε την ουσία των κοινωνιών μας — να ενδυναμώσουμε τα άτομα με τα εργαλεία για να αντισταθούν και να καταπολεμήσουν το μίσος, καλλιεργώντας την ανεκτικότητα και την αμοιβαία κατανόηση. Μαζί, ας αναδιαμορφώσουμε την εκπαίδευση για ένα καλύτερο μέλλον. (Πηγή: https://www.unesco.org/en)

Γιατί η καλά και ποιοτικά εκπαιδευμένη κοινωνία είναι κοινωνία ειρήνης και ευημερίας.

Ο Βουλευτής

Παραστατίδης Στέφανος