Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 10:15:18 μμ
Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2024 20:05

Ανατολικορωμυλιώτες Πολυκάστρου: Νέα διοίκηση με πρόεδρο την Ελένη Χαμουρούδη

Στις 21 Ιανουαρίου 2024 διενεργήθηκαν εκλογές  για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. για την διετία 2024-2025, που είναι οι παρακάτω:

- Πρόεδρος Ελένη Χαμουρούδη

- Αντιπρόεδρος Δήμος Καρακασίδης

 

- Γραμματέας Παγώνα Ιωαννίδου και υπεύθυνη του Λαογραφικού Μουσείου

- Ειδική Γραμματέας μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δανάη Σαχπατζίδου

- Ταμίας Καλλιόπη Σμυδάκη Χαμουρούδη

- Υπεύθυνος κτιριακών εγκαταστάσεων Κων/νος Χαμουρούδης

- Υπεύθυνη χορωδίας Σούλα Μπερμπερίδου

-         ‘’        χορευτικών τμημάτων Αγγελική Γουλιαμπίδου

-         ‘’        φορεσιών και εκδηλώσεων Σωτηρία Τσιλικούδη

- Υπεύθυνος λοιπών τμημάτων Πάνος Χατζηαγγελίδης

-           ‘’          εκδηλώσεων Γιάννης Καγιούδης  

Γίνεται μνεία ότι το έτος 2024 είναι επετειακό έτος για τους Ανατοκωμυλιώτες Πολυκάστρου, καθόσον  στο τότε Καρασούλι και σήμερα Πολύκαστρο  εγκαταστάθηκαν α) το έτος 1924, 400 οικογένειες προερχόμενες από το Σιναπλί της Βόρειας Θράκης (Ανατολική Ρωμυλία)  και β) το έτος 1925, 15 οικογένειες προερχόμενες από τον Ραβδά (παράλια της Μαύρης Θάλασσας) της Βόρειας Θράκης (Ανατολική Ρωμυλία).