Σάββατο, 25 Μαΐου 2024, 11:38:04 πμ
Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 19:01

Τεχνική συνάντηση για τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές

Τεχνική συνάντηση με αντικείμενο τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και με στόχο την ενσωμάτωσή της στις τοπικές κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές

πραγματοποιείται την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου από τις 13:00 έως τις 16:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς με διοργανωτική ευθύνη της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ( (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε αιρετά στελέχη της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε οργανικές μονάδες τους που ασχολούνται με ζητήματα προγραμματισμού και ανάπτυξης, περιβάλλοντος, μεταφορών και επικοινωνών, κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής ισότητας των φύλων, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς κ.α. και σε συλλογικούς φορείς, όπως κοινωνικοί εταίροι,σύλλογοι εργαζομένων, σύλλογοι καταναλωτών και επιστημονικοί φορείς (π.χ., Επιμελητήρια).

Για πρώτη φορά η (Ε.Σ.Α.μεΑ.) θα πραγματοποιήσει  ένα σύνολο καινοτόμων τεχνικών συναντήσεων για τα ανωτέρω στελέχη.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ικανότητας των παραπάνω ομάδων-στόχου να εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας στις κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές και δράσεις τους, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της τεχνικής συνάντησης

13:00 – 13:15 Εγγραφές

13:15 – 13:30 Χαιρετισμός εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

13:30 – 13:40 Χαιρετισμός εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ

13:40 -13:55

Α’ Ενότητα

Η άρση της στερεοτυπικής αντίληψης ότι η αναπηρία αποτελεί αποκλειστικά προνοιακό ζήτημα

‘’Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την αναπηρία και η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία’’

Θεοπίστη Δημητριάδου, κοινωνιολόγος

 • Νόμος 4074/2012, Μετάβαση από το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας στην δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας
 • Το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας
 • Το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας
 • Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας

13:55 -14:10

‘’Εισαγωγή στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες’’

Κατερίνα Λαλιά, νομικός

 • Εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ψήφιση και κύρωση της Σύμβασης των Η.Ε. - Οι στόχοι της
 • Οι κατευθυντήριες αρχές της Σύμβασης των Η.Ε.

                                                        

14:10 – 14:25 Συζήτηση

14:25 – 14:40 Διάλειμμα

14:40 – 15:00

Β’ Ενότητα

Οι απαιτήσεις του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου προστασίας, προαγωγής και παρακολούθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Εφαρμογή από την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση

‘’Η αρχή του Disability mainstreaming’’

Θεοπίστη Δημητριάδου, κοινωνιολόγος

 • Περιγραφή και στόχοι του Disability mainstreaming
 • Η ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας ως μεθοδολογία
 • Εμπόδια στην ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας και τρόποι άρσης αυτών

15:00 -15:10

‘’Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην έμπρακτη εφαρμογή της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία’’

Κατερίνα Λαλιά, νομικός

 • Η ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές – Δράσεις, μέτρα και προγράμματα
 • Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων πολιτικών για την αναπηρία
 • Οι τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές δράσεις, μέτρα και προγράμματα για άτομα με αναπηρία

15:10 -15:30

‘’Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας’’

Ξένια Παυλίδου, εμπειρογνώμονας φυσικής προσβασιμότητας

 • Η άλλη έννοια της ισόρροπης ανάπτυξης: Μια κοινωνία ανοιχτή για όλους δίχως φραγμούς και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία
 • Η Τοπική Απασχόληση ως προωθητική δύναμη της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία
 • Η σύγχρονη θεώρηση και έννοια της προσβασιμότητας: Βασικοί τομείς εφαρμογής της για τα άτομα με αναπηρία.

15:30 – 16:00 Συζήτηση και κλείσιμο του προγράμματος

Συνολικά θα υλοποιηθούν σαράντα επτά τεχνικές συναντήσεις σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.