Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, 9:56:34 πμ
Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022 23:12

16 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 16 ατόμων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογία της πράξης: Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς».

 

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

1) στην παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών και την διενέργεια δοκιμαστικών τομών σε σημεία που υπάρχουν τυχόν ενδείξεις αρχαιοτήτων,

2) σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση του υποέργου, στην ανασκαφή, στη συντήρηση, καθώς και στην αρχαιολογική τεκμηρίωση των ευρημάτων (σχεδίαση, φωτογράφιση, μελέτη κ.λ.π.) που τυχόν θα προκύψουν.

Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη χρηματοδότηση κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ειδικότητες

  1. ΠΕ Αρχαιολόγων - 6 θέσεις
  2. ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 1 θέση
  3. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού [Εποχικό Προσωπικό] - 1 θέση
  4. ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης - 2 θέσεις
  5. ΔΕ Εργατοτεχνιτών - 6 θέσεις

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση 
  4. Απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση //www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (τηλ. επικοινωνίας: 23410 76661 εσωτ. 304 κ. Απατσίδης), εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 6-12-2022 έως 15-12-2022).