Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 1:44:02 μμ
Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2008 05:09

Αιτήσεις για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΣ

Χθες  Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για την κάλυψη θέσεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Οργανισμού σε ειδικότητες που δεν είχαν καλυφθεί κατά τις αρχικές προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού.

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των ΕΠΑΣ Μαθητείας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) κατά το Σχολικό Έτος 2008-2009.
Οι αιτήσεις, όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (που προβλέπονται από την απόφαση 7856/191/2008, ΦΕΚ 700/Β΄/22-4-2008, της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) υποβάλλονται (μεταξύ 8.00 και 14.00) ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56), υπ’ όψιν της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέχρι και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται για τις ΕΠΑΣ στις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσληφθεί. Στην περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πάνω από μια ΕΠΑΣ, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν για την ίδια ειδικότητα σε περισσότερες από μία Σχολές του ΟΑΕΔ.
Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων θα δημιουργηθούν πίνακες αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιου προσωπικού, οι οποίοι αφορούν το σύνολο των ΕΠΑΣ του Οργανισμού και θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2008-2009.
Για πληροφορίες σχετικά με τις ζητούμενες ειδικότητες, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Το προκηρυσσόμενο έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.