Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024, 12:06:38 μμ
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 05:00

Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος χρήσης 2003

Η ΑΛΟΥΜΥΛ– ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., ενημερώνει τους μετόχους της ότι στις 31/12/2009 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2003, ποσού _ 0,06 ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.


Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το παραπάνω μέρισμα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη είσπραξη, απευθυνόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου, Τ.Κ. 611 00, Κιλκίς και στα τηλέφωνα +30 23410 79300, Φαξ: +30 23410 71988.