Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, 8:31:50 πμ
Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022 13:23

Ανανέωση αδειών υπαίθριου εμπορίου

Μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4849/2021(ΦΕΚ 207/Α/2022) σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, καλούνται όλοι οι πωλητές υπαίθριου εμπορίου, παραγωγοί και επαγγελματίες, πλανόδιοι και συμμετέχοντες σε λαϊκές αγορές της Π.Ε. Κιλκίς, των οποίων η άδεια έχει λήξει, να προσέλθουν στα γραφεία του Τμήματος Εμπορίου & Α.Ε Π.Ε. Κιλκίς, έως 31/07/2022, προκειμένου να την ανανεώσουν. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται  οριστικά (άρθρο 66 παρ. 2γ).

 

Για επιπλέον πληροφορίες θα απευθύνεστε στα γραφεία του Τμήματος Εμπορίου  Α.Ε.,  της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς, στα τηλέφωνα: 23413 53302 (πλανόδιοι πωλητές) και 2341353304 (πωλητές λαϊκών αγορών).