Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, 9:42:34 μμ
Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2008 13:30

Aναζητεί οφειλέτες η ΕΑΣ Κιλκίς

Την τακτική συνεδρίαση του για το μήνα Φεβρουάριο πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβουλιο της ΕΑΣ Κιλκίς.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα πως η Ένωση Κιλκίς θα στείλει ενημερωτικές επιστολές στους πελάτες της, οι οποίοι έχουν οφειλές προς την Οργάνωση και σ ε εύλογο χρονικό διάστημα θα καλούνται να τακτοποιήσουν τους λογαριασμούς τους
.
Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της ΕΑΣ Κιλκίς Χ. Παυλίδη, να υπογράψει ως νόμιμος εκπρόσωπος τη σύμβαση υπηρεσιών και αδειών χρήσης, σχετικά με το υποσύστημα Εξισωτικής Αποζημίωσης. Σύστημα το οποίο έχει εγκατασταθεί ήδη στο τμήμα μηχανοργάνωσης της Ένωσης για την εξυπηρέτηση των αγροτών - παραγωγών.
Τέλος, έγινε ορισμός αντιπροσώπου στην Επιτροπή Νέων Συνεταιρισμών Αγροτών και ομοφώνως εγκρίθηκαν  υπαλληλικά θέματα και έγιναν διάφορες ανακοινώσεις.