Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024, 5:57:17 μμ
Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2007 05:06

ΑΝ.ΚΙ. Παρέμβαση στην κοινωνική οικονομία

Ξαφνιάζει ευχάριστα η Αναπτυξιακή Κιλκίς με την ενασχόληση της με θέματα κοινωνικών υπηρεσιών. Ο πρόεδρος της ΑΝ.ΚΙ Παύλος Πασσαλίδης μιλά στην εφημερίδα μας για τη δράση αυτή και την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος EQUAL.

Ερώτηση: Έχουμε συνηθίσει την παρουσία της ΑΝ.ΚΙ Α.Ε. στο Ν. Κιλκίς σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, που αφορούν κυρίως επενδύσεις και επιχειρηματικότητα. Βλέπουμε να παρεμβαίνει και σε θέματα κοινωνικών υπηρεσιών. Εξηγείστε μας.
Απάντηση: Η πραγματική ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο με οικονομικά μεγέθη αλλά κι με το επίπεδο διαβίωσης και ευημερίας όλων των πολιτών. Οι κοινωνική οικονομία είναι κατά την άποψη μας αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής ανάπτυξης. Γι΄ αυτό μ΄ άλλους αναπτυξιακούς φορείς της χώρας και με κεντρικό συντονιστή εταίρο την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης) αναλαμβάνουμε την πραγματοποίηση του έργου: «Καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως συμπληρωματικός μηχανισμός ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής». Δημιουργήσαμε προς τούτο την Αναπτυξιακή σύμπραξη με την επωνυμία ¨Συγκλίσεις¨ με Πανελλαδική εμβέλεια και με 17 εταίρους, όπως επιτάσσει η κοινωνική πρωτοβουλία EQUAL.  

Ερώτηση: Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος;
Απάντηση: Η δημιουργία ενός νέου και βιώσιμου μοντέλου άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, μέσα από έναν ευρύτατο κοινωνικό διάλογο, το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας.

Ερώτηση: Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;
Απάντηση: Είναι η  βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση στον πολίτη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και  η παροχή υπηρεσιών προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, σε αρμονία με τις πραγματικές ανάγκες των ομάδων αυτών.

Ερώτηση: Τι ανέλαβε η ΑΝ.ΚΙ Α.Ε. να εξετάσει;
Απάντηση: Τη διερεύνηση και καταγραφή των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε ευπαθείς ομάδες στο Ν. Κιλκίς.

Τοπικός στόχος είναι  το άνοιγμα του κοινωνικού διαλόγου στο Ν. Κιλκίς και η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για να κατατεθούν απόψεις, προβληματισμοί και προτάσεις για τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για να είναι βιώσιμες οι δομές κοινωνικών υπηρεσιών.  
 
Ερώτηση: Τι είναι βιωσιμότητα δομών και ποιο είναι το αντικείμενο του διαλόγου;
Απάντηση: Η  βιωσιμότητα   των   δομών,   δηλαδή   η   απρόσκοπτη   και  συνεχής λειτουργία τους, αφορά τους άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενους όπως τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και τους εργαζομένους σ' αυτές.

Ερώτηση: Ποια είναι τα μέσα ή εργαλεία του διαλόγου;
Απάντηση: Τα μέσα ή εργαλεία που θα μας βοηθήσουν είναι οργάνωση εργαστηρίων, οργάνωση ομάδων εστίασης συνεντεύξεις με εκπροσώπους φορέων. Άτομα και ομάδες κοινωνικά ευπαθείς, καθώς και τα στελέχη των δομών και φορέων καλούνται να εκφράσουν τις ανάγκες και τις απόψεις τους – ο καθένας από τη μεριά του – αλλά και να προχωρήσουν ακόμα παραπέρα, να συνδιαμορφώσουν προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών του Ν. Κιλκίς. Έμμεσα, όλοι οι εμπλεκόμενοι ενδυναμώνονται από τη συμμετοχική αυτή διαδικασία, αλλά και από το αποτέλεσμα της προσπάθειας τους, καθώς επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι ο λόγος τους λαμβάνεται υπόψη και φτάνει στα κέντρα λήψης αποφάσεων που θα συμβάλλει στη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη του Ν. Κιλκίς.

Ερώτηση: Θα υπάρξει διάλογος με τις ευπαθείς ομάδες και εργαζομένους;
Απάντηση: Ναι, οργανώνουμε εναλλακτικούς τρόπους διαλόγου με τις ευπαθείς ομάδες στο Ν. Κιλκίς. Στόχοι της δράσης είναι να προσελκυστούν άτομα που διαβούν σε συνθήκες αποκλεισμού ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και να ενημερωθούν για τις δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Ερώτηση: Ενδιαφέρει το πρόγραμμα την απασχόληση  ευπαθών ομάδων;
Απάντηση: Στο πλαίσιο της δράσης αυτής η ΑΝ.ΚΙ Α.Ε αναλαμβάνει να υλοποιήσει για ΑΜΕΑ, την Οργάνωση Φόρουμ με θέμα: « καλές πρακτικές επιχειρηματικότητας ατόμων με αναπηρία» με την συμμετοχή συλλόγων ΑΜΕΑ, εκπροσώπων κοινωνικών
εταίρων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβούλων και μελών της ομάδας
στόχου. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε παρεμβάσεις στοχευμένες στην
απασχόληση και σε αντίστοιχες καλές πρακτικές.
Ακόμη θα εντοπίσουμε και θα δώσουμε βήμα στα άτομα με αναπηρία που ζουν στο νομό μας για να μας μιλήσουν για τις ιδιαιτερότητες τους, για να μοιρασθούν μαζί μας τα προβλήματα και τις δυσκολίες τους, τις ανάγκες και τα όνειρα τους.  Παράλληλες εκδηλώσεις: αφιέρωμα στις μουσικές και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των ατόμων  με αναπηρία, Έκθεση φωτογραφίας και βιβλίου με θέμα την αναπηρία, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, έντυπα. Οδηγούς σχετικούς κ.λ.π. με εκπροσώπους αντίστοιχων οργανώσεων, δικτύων κ.λ.π., Ιστορίες ζωής (συνεντεύξεις με άτομα με αναπηρία για τη ζωή τους και την πορεία προς την ένταξη τους στην αγορά εργασίας κ.λ.π.)

Ερώτηση: Πότε προσδοκάτε την διατύπωση του προγράμματος βιωσιμότητας των κοινωνικών δομών;
Απάντηση: Οι διεργασίες του προγράμματος ολοκληρώνονται την άνοιξη του 2008. Αμέσως μετά θα υπάρξει πρόταση που θα αφορά όλη τη χώρα με τις επιμέρους ιδιαιτερότητες.