Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 7:39:16 πμ
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009 12:59

Αντίδραση για περικοπή προγράμματος «Εξοικονομώ»

Επιστολή που αναφέρεται στην υλοποίηση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», απέστειλε προς το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, ο δήμαρχος Κιλκίς Δημ. Τερζίδης. Το πρόγραμμα αφορά τη σωστή διαχείριση της ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Η επιστολή του κ. Τερζίδη έχει ως εξής:


«Με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ στις 9.7.2008 εγκρίναμε την εισήγηση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Κ. Μουσουρούλη για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Με την απόφαση αυτή άνοιγε ο δρόμος για όλους τους δήμους της χώρας μας να υλοποιήσουν δράσεις για σωστή διαχείριση της ενέργειας κι αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.
Δυστυχώς, όμως, σε πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης περιέχονται νέα στοιχεία, διαφορετικά απ’ την απόφαση της ΚΕΔΚΕ αλλά κι απ’ την ίδια την εισήγηση του κ. Μουσουρούλη. Στοιχεία, τα οποία θέτουν σε αμφιβολία την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας απ’ τους ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα, για τον Δήμο Κιλκίς, όπως και για όλους τους άλλους με πληθυσμό από 10 έως 45 χιλιάδες κατοίκους, περιορίζεται δραματικά ο προϋπολογισμός τέτοιων έργων. Έτσι, ενώ σύμφωνα με την εισήγηση του Γ. Γραμματέα του ΥΠΑΝ και την απόφαση της ΚΕΔΚΕ ο δήμος μας εδικαιούτο προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ με χρηματοδότηση 1.050.000 ευρώ, τελικά σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου θα πάρει 700.000 ευρώ και 490.000 ευρώ, αντίστοιχα.
Η μεγάλη αυτή μείωση της χρηματοδότησης καθιστά την υλοποίηση των έργων επισφαλή. Είναι βέβαιο ότι οι δράσεις μας θα περιοριστούν σ’ επουσιώδη έργα, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων ορισμένων κτηρίων, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.α.
Γι’ αυτό ζητάμε να εισαχθεί εκ νέου το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, με στόχο ν’ απαιτήσουμε να υλοποιηθούν οι αρχικές εξαγγελίες του ΥΠΑΝ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ουσιαστικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία θα έχουν εμφανή αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες».