Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 1:17:10 μμ
Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2024 13:13

Αυτοαπογραφή υφιστάμενων αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Στο πλαίσιο της ανάγκης καταγραφής των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (Ν. 4849/2021 - ΦΕΚ Α΄207), δηλαδή των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών  (λαϊκών αγορών, στασίμου και πλανοδίου εμπορίου), καθώς και των χειροτεχνών-καλλιτεχνών, καλούνται οι ανωτέρω πωλητές υπαιθρίου εμπορίου που έχουν αποκτήσει άδεια πριν την ισχύ του νόμου, να προχωρήσουν στην καταχώρηση των αδειών τους στο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) σύμφωνα με τις εξής προθεσμίες:

  • Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο από 15/02/2024 έως 15/05/2024.
  • Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών από 15-03-2024 έως 15-06-2024.
  • Αδειούχοι χειροτέχνες – καλλιτέχνες από 15-02-2024 έως 15-05-2024.

Οι κάτοχοι αδειών θα πρέπει να εισέλθουν στο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο Σύστημα.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου & Α.Ε.,  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς, στα τηλέφωνα:

  • 23413 53304 και 2341353305