Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 1:32:30 μμ
Τετάρτη, 29 Μαϊος 2024 12:48

Δενδροφύτευση σε κοινόχρηστους χώρους του Ευρωπού

Η Αντιδημαρχία  ΔΕ Ευρωπού σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πρασίνου, την Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού, την ΔΕΥΑΠ και το Γυμνάσιο Ευρωπού πραγματοποίησαν την Δευτέρα  δενδροφύτευση σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.

Με την βοήθεια των μαθητών του γυμνασίου φυτεύτηκαν 40 κέδροι στο Δυτικό τμήμα του οικισμού  πλησίον του περιφερειακού δρόμου.