Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 6:40:11 μμ
Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2007 09:48

Δια βίου εκπαίδευση στο δήμο Γαλλικού

Ο Δήμος Γαλλικού, με την υποστήριξη του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κιλκίς και των υπολοίπων δομών και προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οργανώνει εκδήλωση για τη δια βίου εκπαίδευση, την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Καμπάνη.

Στην εκδήλωση αυτή οι δομές (Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολή Γονέων) και τα αυτόνομα προγράμματα της ΓΓΕΕ (ΗΡΩΝ – Νέες Τεχνολογίες, ΗΣΙΟΔΟΣ-Εκπαίδευση Αγροτών, Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης σε Εργαζόμενους Μετανάστες) θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους και θα απονέμουν τα πιστοποιητικά στους εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν στο Δήμο Γαλλικού τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα κατά το προηγούμενο έτος.
Ο Δήμος Γαλλικού έχει συνάψει από το Φεβρουάριο του 2007 Μνημόνιο Συνεργασίας με τη ΓΓΕΕ για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην περιοχή ευθύνης του. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 16 Προγράμματα (9 από το ΚΕΕ Κιλκίς, 1 από τη Σχολή Γονέων, 1 από τον ΗΣΙΟΔΟ και 5 από το ΗΡΩΝ).
Τα παραπάνω επιμορφωτικά προγράμματα είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.