Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 4:48:56 πμ
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2007 13:09

Δια βίου μάθηση στο Πολύκαστρο

Η δια βίου μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ο κεντρικός άξονας της εκδήλωσης που θα πραγματοποίησει η Συντονιστική Επιτροπή Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Κιλκίς, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 18.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Κέντρου Πολιτισμού και Πληροφόρησης του Δήμου Πολυκάστρου.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν όλες οι δόμες και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων που δραστηριοποιούνται στο Νομό (Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολή Γονέων, “Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες - ΗΡΩΝ”, “Εκπαίδευση αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας - ΗΣΙΟΔΟΣ”, “Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε ργαζόμενους μετανάστες ΙΙΙ”).
Σκοπός της εκδήλωσης είναι ο δημόσιος απολογισμός της δράσης της κάθε δομής και του κάθε αυτόνομου προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την προηγούμενη εκπαιδευτική περιόδο 2006 - 2007 και ο σχεδιασμός για την τρέχουσα περίοδο 2007 - 2008.
Στο τέλος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η απονομή των πιστοποιητικών στους εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν τα τμήματα εκπαίδευσης την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο.