Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 3:09:46 μμ
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008 09:45

Διασυνοριακή συνεργασία για προστασία υγροβιότοπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας σε ερώτηση που υποβλήθηκε από τις Ευρωβουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ε. Τζαμπάζη και κ. Α. Ποδηματά σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΕ και την ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των γειτονικών της χωρών για την από κοινού προστασία των υγροβιότοπων, παραθέτει στοιχεία που αφορούν την προστασία των οικοσυστημάτων των Δέλτα του Αξιού, του Νέστου και του Έβρου, καθώς και των λιμνών Πρέσπες και Βιστωνίδα.

Ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε γνωρίζει εάν η Ελλάδα έχει αναπτύξει συγκεκριμένες συντονιστικές πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση ενιαίου προγράμματος διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων στα εν λόγω οικοσυστήματα.
Ταυτόχρονα, ερωτώμενη η Επιτροπή για το ποσοστό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους και στόχευαν στην ενιαία προστασία και κοινή παρακολούθηση των διασυνοριακών οικοσυστημάτων, δε δίνει συγκεκριμένη απάντηση αναφέροντας ότι ο σχετικός υπολογισμός είναι δύσκολος λόγω της χρήσεως διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων από εταίρους κάθε χώρας κατά μήκος των συνόρων.
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επίτροπή στην απάντηση της δεν αναφέρεται στους τρόπους που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να ενθαρρύνει την υποψήφια προς ένταξη χώρα, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την εν δυνάμει υποψήφια χώρα, την Αλβανία, να συμμορφωθούν με το περιβαλλοντικό κοινοτικό κεκτημένο.
«Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλής προτεραιότητας διασυνοριακά περιββαλοντικά προβλήματα που συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, η γενικόλογη απάντηση της Ευρ. Επιτροπής δε μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, καθώς δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την προστασία και τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως επίσης και για τις μελλοντικές κινήσεις της Επιτροπής για τη συμμόρφωση της Αλβανίας και της Π.ΓΔ.Μ. με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ για το συντονισμό των διοικητικών ρυθμίσεων σε περιοχές διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού», δήλωσε η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Τζαμπάζη.