Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 3:17:21 πμ
Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023 09:05

Δικαίωση της ΔΕΥΑ Κιλκίς - Τέλος καλό και με τα διυλιστήρια νερού και με το Ολιστικό Σύστημα

Έργα 30 εκατ. ευρώ της ΔΕΥΑ Κιλκίς συμβασιοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος Δεκεμβρίου ύστερα από την αποδοχή των θέσεων της δημοτικής επιχείρησης ενώπιον των αρμοδίων οργάνων και την υπέρβαση όποιων προσκομμάτων είχαν εγερθεί.

Ξεκινά λοιπόν ένα δεύτερο κύμα έργων, μετά τα δυο εμβληματικά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στην αντικατάσταση των δικτύων υδροδότησης 31 οικισμών του δήμου, ένα δεύτερο κύμα έργων το οποίο αφορά κυρίως στην αναβάθμιση της ποιότητας του νερού και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα δυο έργα τα οποία συμβασιοποιήθηκαν είναι:

Η κατασκευή των δυο διυλιστηρίων νερού σε Κιλκίς και Πικρολίμνη

Το ολιστικό σύστημα παρακολούθησης των πηγών υδροληψίας της ΔΕΥΑ.

 

Ειδικότερα:

Διυλιστήρια νερού

Όπως είχαμε αποκαλύψει η σύμβαση για τα δυο διυλιστήρια ενώ είχε εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα στο Νοέμβριο του 2023, το υποέργο για την Πικρολίμνη «κόλλησε» στον φορέα χρηματοδότησης. Ύστερα από κινήσεις και ενέργειες της διοίκησης της επιχείρησης και επίσκεψης του Δημάρχου Δ. Κυριακίδη για την παροχή διευκρινίσεων όπου έδει, οι θέσεις της ΔΕΥΑ έγιναν δεκτές, άρθηκαν οι όποιες επιφυλάξεις και στις 21 Δεκεμβρίου υπογράφηκε η σύμβαση για ένα τεράστιας αξίας έργο που θα εξασφαλίσει σε βάθος δεκαετιών υγιεινό νερό στους δημότες Κιλκίς και Πικρολίμνης.

Το έργο το οποίο διαιρείται σε δυο υποέργα έχει προϋπολογισμό 9.606.000 ευρώ για το διυλιστήριο Πικρολίμνης και 8..770.000 ευρώ για το διυλιστήριο Κιλκίς, χωρίς ΦΠΑ με την ενσωμάτων του οποίου συνολικά ανέρχεται στα 21 εκατ. ευρώ.

 

Για το ολιστικό σύστημα παρακολούθησης των πηγών υδροληψίας και την εμπλοκή του στο Ελεγκτικό η δικαίωση των θέσεων της ΔΕΥΑ είναι ακόμα ηχηρότερη.

Κατά της αρνητικής εισήγησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νοέμβριος του 2023) η διοίκηση της ΔΕΥΑ υπέβαλε ένσταση η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή και το έργο προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ είναι προ των πυλών υλοποίησης καθώς υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.