Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024, 4:03:57 μμ
Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010 14:33

Δικηγορικός Σύλλογος Κιλκίς : Γιατί απέχουμε

Από το Δικηγορικό Σύλλογο Κιλκίς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κιλκίς, συντασσόμενος με την από 4.6.2010 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε ύστερα από σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποχή των δικηγόρων-μελών του από τα καθήκοντά τους από τη Δευτέρα 7.6.2010 έως και την Παρασκευή 11.6.2010, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό, το ασφαλιστικό και την απελευθέρωση του επαγγέλματος.

Επιπρόσθετα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κιλκίς, ύστερα από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, αποφάσισε ομόφωνα προς ενημέρωση των συμπολιτών μας, να δημοσιοποιήσει τις θέσεις του ενόψει των εξαγγελθέντων ήδη με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας κινητοποίησεων.
Ενόψει των προαναφερόμενων εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας.
1. Στην τακτική του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο αποδέχεται την κατάργηση κάθε κοινωνικού δικαιώματος, προς όφελος των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, των τραπεζών και των μεγάλων ιδιωτικών εταιριών. Απαιτούμε από την κυβέρνηση την ανάδειξη της ασφάλειας δικαίου, της κοινωνικής διάστασης και του δημοσίου συμφέροντος που διασφαλίζουν οι υπάρχουσε διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων για τις ελάχιστες αμοιβές. Παράλληλα αντιτιθέμεθα σε τυχόν αύξηση των ελαχίστων αμοιβών τη στιγμή που μισθωτοί και συνταξιούχοι στενάζουν.
2. Στα προσφάτως ψηφισθέντα απ’ την κυβέρνηση φορολογικά μέτρα που αυξάνουν το απαιτούμενο για τον πολίτη κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη. Επισημαίνουμε ότι η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες συνιστά έναν ακόμη έμμεσο φόρο για τον πολίτη που θα επιφέρει σημαντικότατη περαιτέρω αύξηση κόστους στην απονομή δικαιοσύνης που ήδη πλήττεται μέσα σε άθλιες συνθήκες υλικοτεχνικής υποδομής.
3. Στην τακτική του Υπουργού Δικαιοσύνης που παρελκυστικά έδωσε αόριστες διαβεβαιώσεις την ίδια στιγμή που συνυπέγραφε τους ν. 3844/2010 (ενσωμάτωση οδηγίας 2006/123) και 3845/2010 (παράρτημα IV του μνημονίου), με τους οποίους τίθεται σε αμφισβήτηση και ανοίγει η νομική οδός για την παράκαμψη βασικών διατάξεων που διέπουν την ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος στη χώρα μας, όπως περί της τοπικής αρμοδιότητας των δικηγόρων της μιας και αποκλειστικής έδρας αυτών, των ελαχίστων ορίων των δικηγορικών αμοιβών, τη δημιουργία κεφαλαιουχικών δικηγορικών εταιριών, τη δημιουργία πολυεπαγγελματικών εταιριών, τη δημιουργία υπερτοπικών εταιριών, την άσκηση πολλαπλών δραστηριοτήτων από τους δικηγόρους και την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου. Οι νόμοι αυτοί θα οδηγήσουν στο γιγαντισμό των μεγάλων γραφείων και στην εξαθλίωση των νέων και οικονομικά ασθενέστερων δικηγόρων. Η δε προβλεπόμενη εισαγωγή της διαφήμισης στη δικηγορία οδηγεί σε επικίνδυνες, αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές ατραπούς. Όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι οδηγούν στην εμπορευματοποίηση της δικηγορίας.
4. Στις επαπειλούμενες από την κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα των δικηγόρων.
Καταγγέλουμε την αντισυνταγματικότητα του μνημονίου που υπέγραψε η κυβέρνηση με την τρόικα (Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ.-Δ.Ν.Τ.) και με το οποίο πλήττονται συνολικά τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Εξάλλου το μνημόνιο αντίκειται σε θεμλιώδεις διατάξεις του κοινοτικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του Χάρτη των θεμελιωδών Κοινοτικών Δικαιωμάτων και τις Διεθνείς Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Είναι δε ελεγχόμενο για την προσφυγή στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Διανύουμε μια από τις κρισιμότερες περιόδους για το δικηγορικό λειτούργημα αφού οδεύουμε στην εμπορευματοποίηση αυτού και στην κατάργηση ενός ελαχίστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης των δικηγόρων ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης και ιδίως των οικονομικά ασθενέστερων και των νεότερων.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κιλκίς συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Δικηγόρων της χώρας με σκοπό την αποφυγή της μετάλλαξης των δικηγόρων από συλλειτουργούς της δικαιοσύνης σε ελευθέρως διακινούμενο εμπόρευμα της παγκόσμιας αγοράς και της δικηγορίας από λειτούργημα σε "πάρεργο".
Την ανακοίνωση υπογράφουν η πρόεδρος Ευρώπη Αρτόγλου και ο γ. Γραμματέας Περικλής Καντζάβελος.