Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024, 4:54:30 πμ
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 11:48

Δικηγόροι του Κιλκίς: Άδικο το φορολογικό νομοσχέδιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα 10.11.2023 με θέμα τα εξαγγελθέντα φορολογικά μέτρα της Κυβέρνησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η φορολόγηση με βάση τεκμαρτό εισόδημα, για εισόδημα δηλαδή που δεν έχει αποκτηθεί, δεν καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, αλλά οδηγεί σε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και σε αφανισμό δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. 

Η επίκληση ότι τα τεκμήρια είναι μαχητά, δε λαμβάνει υπόψη την εμπειρία του παρελθόντος, καθώς οι όποιες προσπάθειες αμφισβήτησής τους έχουν αποδειχθεί ατελέσφορες. Επίσης, οικονομικά και νομικά εσφαλμένη είναι και η προσπάθεια ταύτισης των ελεύθερων επαγγελματιών με τους μισθωτούς, δεδομένου ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι διαφορετική κατηγορία εργαζομένων από αυτή των μισθωτών, δεν έχουν αφορολόγητο εισόδημα και δεν έχουν τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές των μισθωτών.

Περαιτέρω δε, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, όχι ο καθαρός φορολογητέος μισθός του μισθωτού αλλά ο μικτός μισθός, συνυπολογιζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, πολλαπλασιαζόμενος αδικαιολόγητα επί 14, παρά το γεγονός ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δε λαμβάνουν δώρα και επιδόματα εορτών και αδείας.

Η Κυβέρνηση δείχνει ότι αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων και μάλιστα μετά από τη δεκαετή μνημονιακή περίοδο, την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών και του πληθωρισμού.

Σήμερα, η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις, κάτι που αποδεικνύεται αναμφισβήτητα και από τα στοιχεία των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών και τον αριθμό όσων έχουν υπαχθεί στις 120 δόσεις, στοιχεία που είναι γνωστά στην Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το 33% περίπου των δικηγόρων βρίσκονται σε ρύθμιση οφειλών, ενώ ιδιαίτερα μεγάλος είναι και ο αριθμός των δικηγόρων που έχουν οφειλές εκτός ρύθμισης.

Η Κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά το γεγονός ότι οι δικηγόροι είναι η μόνη κατηγορία ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων που προκαταβάλει φόρο, ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ για την αμοιβή τους, μέσω των γραμματίων προκαταβολής.

Για εμάς, τους δικηγόρους, είναι πρωτίστως ζήτημα αξιοπρέπειας. Και ως εκ τούτου, ζήτημα αδιαπραγμάτευτο. Διότι χωρίς αξιοπρεπείς δικηγόρους, συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, δεν υφίσταται ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών.

Ύστερα από τα παραπάνω, το Δ.Σ. αποφασίζει, εκφράζοντας την αντίθεσή του στα εξαγγελθέντα φορολογικά μέτρα:

  • κινητοποιήσεις, στο πλαίσιο της απόφασης της Συντονιστικής, με τους λοιπούς φορείς των ελευθέρων επαγγελματιών,
  • την ανάληψη επιστημονικών δράσεων για την ανάδειξη των σχετικών νομικών και ειδικότερα συνταγματικών ζητημάτων που εγείρονται και
  • τη δημοσιοποίηση των θέσεων του δικηγορικού σώματος με κάθε πρόσφορο τρόπο σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης συνέντευξης τύπου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κιλκίς δε, επιφυλάσσεται για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας που συγκαλείται εκτάκτως το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2023.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                          Η Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

                     Ευρώπη Αρτόγλου                                     Δημήτριος Ταλαμπίρης