Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 8:14:23 μμ
Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2007 05:26

Δήμος Δοϊράνης : Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη

«Ο Δήμος Δοϊράνης, παρά το γενικότερο κλίμα αυξήσεων που παρατηρείται στις μέρες μας σε αγαθά και υπηρεσίες και με δεδομένη την οικονομική δυσπραγία στην οποία έχουν περιέλθει πολλές οικογένειες, λόγω των μηδαμινών αυξήσεων στα εισοδήματά τους, αποφάσισε στο τελευταίο δημοτικό του συμβούλιο τη μη αύξηση των δημοτικών τελών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Δοϊράνης.

«Το τελευταίο έγινε δυνατό μετά την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την μείωση των άσκοπων δαπανών στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται η ποιότητα της παροχής αυτών προς τους δημότες. Έτσι με τον εξορθολογισμό στη χρήση, ως προς το χρόνο λειτουργίας, των διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων στους δρόμους των οικισμών, τη σύσταση και λειτουργία τεχνικής ομάδας για την αντιμετώπιση των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης με τεχνικά μέσα και προσωπικό του δήμου και τη συστηματική καταγραφή και ανάλυση των διαφόρων δαπανών για την παροχή των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα διαπιστώθηκε ότι ο δήμος είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε αυτές τις υποχρεώσεις του προς τους δημότες, χωρίς την αύξηση των δημοτικών τελών για την επόμενη χρονιά.
Επίσης για το σημαντικό ζήτημα της ποιότητας του νερού των δικτύων ύδρευσης των οικισμών ο Δήμος Δοϊράνης, σεβόμενος το δικαίωμα των δημοτών στην πληροφόρηση, γνωστοποιεί ότι το νερό των γεωτρήσεων που τροφοδοτεί τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών, με βάση τις υγειονομικές και φυσικοχημικές αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, πληροί όλες τις απαιτούμενες από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις παραμέτρους και όρους για την ασφαλή κατανάλωσή του από τους δημότες.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της παρεχόμενης υπηρεσίας ύδρευσης, ο Δήμος προέβη στην εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ρύθμισης και μέτρησης της ποσότητας του χλωρίου στο πόσιμο νερό του υδραγωγείου των οικισμών Δροσάτου, Κορυφής και Δοϊράνης επιδιώκοντας την αποτελεσματική απολύμανση του και συγχρόνως την αποφυγή ανεπιθύμητων οσμών. Παρόμοια συστήματα χλωρίωσης προτίθεται ο δήμος να εγκαταστήσει και στα υπόλοιπα υδραγωγεία των οικισμών Ακρίτα και Αμαράντων».