Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024, 4:58:21 μμ
Σάββατο, 08 Μαρτίου 2008 07:35

Δήμος Ευρωπού : Οι νέοι στο προσκήνιο

Στις 29 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στο νεοσύστατο Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Ευρωπού, όπου οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει τις 200. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρωπού προσδιορίσθηκε η ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη  μελών  του Τοπικού Συμβουλίου Νέων στις 29η Μαρτίου.

Ως πρόεδρος της Εφορευτικής επιτροπής ψηφίσθηκε ομόφωνα η Δημοτική Σύμβουλος Κικίρη Μαρία. Τονίσθηκε  ότι όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουν, ώστε να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι νέοι και ότι το ζήτημα της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στην  πολιτική ζωή και η εξοικείωση τους με τις αρχές της δημοκρατίας είναι βασική προτεραιότητα
Οι νέοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
-Στα μητρώα εγγράφονται μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια του Δήμου, ηλικίας 15 έως 28 ετών.
-ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών: 29 Μαρτίου.
-κλείσιμο του μητρώου νέων: 7 Μαρτίου.
-ανάρτηση του μητρώου: 19 Μαρτίου.
-λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων 21 Μαρτίου.
-εξέταση ενστάσεων –ανάρτηση οριστικού πίνακα: 22 Μαρτίου.
-λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: 24 Μαρτίου
-ανακήρυξη υποψηφίων: 25 Μαρτίου.
-πρόγραμμα εκλογής: 26 Μαρτίου.
Ακόμη, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:
Χορηγήθηκε άδεια ποιμνιοστασίου στον Μπαξεβάνη Σωκράτη στο ΤΔ Μεσιάς, και στον Καραστογιάννη Νικόλαο  στο ΤΔ Αγίου Πέτρου .
Στη θέση του παραιτηθέντος κ. Γίτσου από μέλος του Συνδέσμου Αξιουπόλεως και Ευρωπού ορίσθηκε ομόφωνα  ο κ. Μεμετζής Κωνσταντίνος και ως αναπληρωματικός ο κ. Γαρδάνης Αρμόδιος.
Εγκρίθηκαν οι απολογισμοί των σχολικών επιτροπών ως ακολούθως:
Σχολική επιτροπή Γυμνασίου- Λυκείου Ευρωπού:έσοδα  61.148,42 Ε-Έξοδα:52.562,27-καταθέσεις 8.500-μετρητά 86,15.
-σχολική επιτροπή Δημοτικού σχολείου Ευρωπού:έσοδα  26.935,82.  έξοδα: 23.972
καταθέσεις 2663,82 μετρητά 300
-σχολική επιτροπή Δημοτικού σχολείου –Νηπιαγωγείου Αγίου Πέτρου: έσοδα 24.193,97 έξοδα;23.053,39 μετρητά 136,53, καταθέσεις  4,05.
- σχολική επιτροπή Δημοτικού σχολείου –νηπιαγωγείου Τούμπας. Έσοδα :20.532,55 έξοδα:9.233,25, καταθέσεις 11.299,30..
Αποφασίσθηκε η δημοπράτηση  με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», «αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης στο ΤΔ Ευρωπού  προϋπολογισμού 45.000 Ε.
Επίσης, η δημοπράτηση με ανοιχτό διαγωνισμό του έργου  από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», «Ανακαίνιση πνευματικού κέντρου Αγίου Πέτρου»  συνολικού προϋπολογισμού 107.000 Ε.

Ο.Π.Α.Α.Χ.
Για ένταξη έργων στο πρόγραμμα Ο.ΠΑ.Α.Χ,  άξονας 3, προκήρυξης έτους 2008, αφού ελήφθησαν υπ΄ όψη οι προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων, ψηφίσθηκαν τα παρακάτω έργα:
Α) Κατασκευή φραγμάτων –μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων –έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων στο ΤΔ Αγίου Πέτρου και στο ΤΔ Πολυπέτρου προϋπολογισμού 590.000 Ε. Για τον Άγιο Πέτρο αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού , για το δε Πολύπετρο την κατασκευή φράγματος στην χαράδρα  κοντά στον παλιό σκουπιδότοπο, με στόχο να συλλέγει τα όμβρια ύδατα  και τα νερά από το πλατανόρεμα  αφού εκεί καταλήγει ο αγωγός από την μία λιμνοδεξαμενή.  Με το φράγμα θα εμπλουτισθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και θα υπάρχει δυνατότητα για κατασκευή μικρού αρδευτικού.
Β) Κατασκευή μικρών έργων πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (έργα πρόσβασης στους αρχαιολογικούς χώρους}- αγροτική οδοποιία στο ΤΔ Ευρωπού και ΤΔ Τούμπας προυπολογισμού 590.000Ε.
Με το έργο αυτό δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ευρωπού κα στην τούμπα της Τούμπας, χώροι που σε πολύ λίγο διάστημα θα είναι επισκέψιμοι.
Γ) Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις –αγροτική οδοποιία οικισμών του Δήμου της Ευρωπού προυπολογισμού 590.000Ε. Τα έργα αφορούν όλους τους οικισμούς του Δήμου, για κατασκευή δρόμων.
Συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 1.770.000,00Ε
Επί πλέον προτείνονται έργα  (μελέτες με χρηματοδότηση «ΘΗΣΕΑ»)
1. Πολιτιστικό κέντρο Πολυπέτρου προυπολογισμού 350.000 Ε
2. Πολιτιστικό κέντρο Τούμπας, προϋπολογισμού 350.000 Ε.

Άλλες
αποφάσεις
Ο Δήμαρχος Ευθύμης Κουρτζανίδης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες  αγροτικής οδοποιίας  του ΤΔ Πολυπέτρου, 700.000 Ε, και ΤΔ Ευρωπού περίπου ενός εκατομμυρίου Ε . Είναι τα παράλληλα έργα του αναδασμού ο οποίος ολοκληρώθηκε.
Επίσης, τόνισε ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Δήμου της Ευρωπού είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση του πλατανοράματος ως χώρου αναψυχής.
Αποφασίσθηκε η αγορά μετοχών  από την ΑΝΚΙ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών.
Η εκποίηση ενός παλαιού μηχανήματος (γκρέιντερ), ήταν το μοναδικό θέμα στο οποίο διαφώνησαν οι παρατάξεις, ο κ. Γίτσος υποστήριξε  να μην πωληθεί το μηχάνημα.
Αποφασίσθηκε να ενοικιασθεί αποθηκευτικός χώρος στη Μεσιά για τις ανάγκες του Δήμου.
Τέλος, αποφασίσθηκε να ξεκινήσει η διαδικασία για την σύναψη δανείου 1.5 εκατομμυρίου Ε για τις ανάγκες του Δήμου, (προηγούμενες οφειλές από κατασκευές έργων και οφειλές προς τους εργαζόμενους στα διάφορα προγράμματα του Δήμου).