Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 5:20:14 πμ
Τρίτη, 09 Απριλίου 2024 13:37

Δήμος Παιονίας: Υποχρεωτικός έως 30 Απριλίου ο καθαρισμός οικοπέδων για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς

Εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου έτους 2024 ενημερώνουμε τους κατοίκους και δημότες του Δήμου Παιονίας για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Διάταξης 20/2023 (ΦΕΚ 2549/Β΄/19-04-2023), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των ακόλουθων εκτάσεων:

α) Οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων.

β) Οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

γ) Εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των προαναφερόμενων περιπτώσεων (α) και (β).

δ) Εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα.

Α. Έχουν την υποχρέωση να προβούν στον καθαρισμό των ανωτέρω χώρων μέχρι την 30η Απριλίου 2024 και στη συντήρηση του καθαρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2024, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός, περιλαμβάνει τα εξής:

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Ο Δήμος Παιονίας, σε περίπτωση που βρεθεί ακαθάριστο οικόπεδο, θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα λεπτών για κάθε τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 €. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, μετά την παρέλευση 10ημέρου από την επιβολή του προστίμου, επιμένει να μην συμμορφώνεται στην υποχρέωση καθαρισμού του ακινήτου, ο Δήμος θα προβαίνει σε καθαρισμό του ακινήτου και θα χρεώνει την δαπάνη καθαρισμού καθώς και την δαπάνη απομάκρυνσης των υλικών στους υπόχρεους.

Για να μην βρεθεί ο Δήμος Παιονίας στη δυσάρεστη θέση να επιβάλει πρόστιμα, παρακαλούνται οι δημότες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τους ακάλυπτους χώρους ευθύνης τους, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών είναι υποχρέωση του καθενός.

 

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας.