Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 5:59:47 μμ
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009 13:28

ΔΣΑ: Δήλωση επιφύλαξης για την έκτακτη εισφορά

Η δήλωση επιφύλαξης για την καταβολή του ποσού της έκτακτης εισφοράς μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας, που βλέποντας τα σχέδια για επιπλέον έσοδα από εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ να τινάζονται στον αέρα, μετά τη δικαστική απόφαση, ετοιμάζουν αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής του δικαστηρίου.


O Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι οι υπόχρεοι που επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση επιφύλαξης για την καταβολή του ποσού της έκτακτης εισφοράς.
Με τη δήλωση αυτή, ο υπόχρεος αμφισβητεί τη συνταγματικότητα τής εν λόγω διάταξης προσδοκώντας την επιστροφή του σχετικού ποσού από το Δημόσιο, εφόσον η εισφορά κριθεί παράνομη στα δικαστήρια.
Στη σχετική φόρμουλα που μπορεί να συμπληρώσει ο υπόχρεος, αναφέρεται καταρχήν ότι η διάταξη αντίκειται στο Σύνταγμα καθώς επιβάλλει εισφορά σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2007 και δηλώθηκαν το 2008. Επιβάλλεται, δηλαδή, φόρος αναδρομικά, σε εισοδήματα ήδη φορολογηθέντα, κάτι που είναι αντισυνταγματικό.
Το δεύτερο σημείο αντισυνταγματικότητας που αναφέρεται στο έντυπο αφορά στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία παραβιάζεται. Και αυτό διότι ο φορολογούμενος με εισόδημα 60.000 ευρώ δεν επιβαρύνεται με την εισφορά, ενώ ο δηλώσας εισόδημα κατά ένα μόλις ευρώ παραπάνω υπόκειται σε αυτήν.
Έτερο θέμα αντισυνταγματικότητας αφορά στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Η εισφορά αφορά και έσοδα απαλλαγμένα του φόρου φυσικών προσώπων (π.χ. μερίσματα, τόκοι, κ.λπ.), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε φορολογούμενου αν θα περιληφθούν ή όχι στη δήλωσή του. Ωστόσο, ο υπολογισμός της εισφοράς και επί των άνω εσόδων παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.