Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 6:34:04 μμ
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008 13:34

Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο.Ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι. Ο Αντιδήμαρχος Χρ. Σπίγκος για την μη ανανέωση

Την πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, φωτογραφίζει ως αιτία της μη ανανέωσης της σύμβασης εργασίας με τον νηπιαγωγό Κ. Πιπερίδη η διοίκηση του βρεφονηπιακού σταθμού “τσαφ τσουφ” στο Κιλκίς σε απαντητική ανακοίνωση επί του δημοσιεύματοός μας.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς Χρήστο Σπίγκο έχει ως εξής:

Κύριε Διευθυντά,
    Στο υπ’ αρίθμ. 2186 / 22 – 1 – 2008 φύλλο της εγκρίτου εφημερίδας σας και σε άρθρο σας με τίτλο «Με το έτσι θέλω έδιωξαν νηπιαγωγό» αναφέρεστε στην περίπτωση του τέως διευθυντή του βρεφονηπιακού σταθμού «τσαφ-τσουφ» επί της οδού Βενιζέλου 88, του οποίου δηλώσεις φιλοξενείτε.
    Αν και δεν προτιθέμεθα να αρχίσουμε δημόσιο διάλογο με τον εν λόγω κύριο, ωστόσο, σεβόμενοι την εφημερίδα σας, αναφέρουμε τα παρακάτω:
1. Η τελευταία σύμβαση ορισμένου χρόνου του εν λόγω κυρίου έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 και δεν ανανεώθηκε.
2. Κατά το χρόνο της άσκησης των διευθυντικών του καθηκόντων απευθύνθηκαν επανειλημμένες παρατηρήσεις – υποδείξεις της διοίκησης της επιχειρήσεως προς αυτόν, οι οποίες όμως έτυχαν της πλήρους περιφρονήσεώς του, είτε αυτές διετυπώθησαν εγγράφως, είτε προφορικώς. Οι παρατηρήσεις – υποδείξεις ενδεικτικά αφορούσαν ζητήματα ασφάλειας, διατροφής και τήρησης του ωραρίου.
3. Εγγράφως έχουν ενημερωθεί αρμόδιοι υπηρεσιακοί φορείς.
Με τη διαβεβαίωση, ότι η διοίκηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (Κ.Δ.Ε.Κ.) θα  συνεχίσει με υπομονή και επιμονή να καταβάλλει κάθε  δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση ασφάλειας και υψηλής ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών στα φιλοξενούμενα παιδιά και βρέφη των παιδικών μας σταθμών, είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε κάθε καλόπιστη υπόδειξη, που θα λειτουργούσε βελτιωτικά στη μέχρι σήμερα λειτουργία μας.    


Με εκτίμηση
Χρήστος Σπίγκος
Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Κ.