Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 10:29:08 μμ
Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024 12:35

Εξώδικο δικηγόρων Κιλκίς στο Κτηματολόγιο: Ακατάλληλο κτήριο, μόνο δυο υπάλληλοι, μεγάλες καθυστερήσεις

Εξώδικη διαμαρτυρία απηύθυνε ο Δικηγορικός Σύλλογος Κιλκίς προς το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», κοινοποιούμενη στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κιλκίς και στην Προϊσταμένη του υποκαταστήματος Κιλκίς του Κτηματολογίου Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των πολύ σοβαρών προβλημάτων που προέκυψαν, ύστερα από την κατάργηση των τεσσάρων Υποθηκοφυλακείων του Νομού Κιλκίς και την μετατροπή τους σε «υποκατάστημα Κιλκίς του Κτηματολογίου Κεντρικής Μακεδονίας», στο οποίο ενσωματώθηκαν και τα κτηματολογικά γραφεία Κιλκίς, Πολυκάστρου και Γουμένισσας.

Συνεπεία των ανωτέρω, έχει επέλθει σημαντική δυσλειτουργία και σοβαρότατη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των καταχωρούμενων στο κτηματολόγιο πράξεων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των συναλλαγών.

Ειδικότερα:

Τα αρχεία και τα συστήματα των πρώην υποθηκοφυλακείων Πολυκάστρου/Γουμένισσας/Μουριών και των ΚΓ Πολυκάστρου/Γουμένισσας φιλοξενούνται σε διαφορετική δομή από ό,τι το αρχείο του πρώην Υποθηκοφυλακείου/ΚΓ Κιλκίς.

Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση για διενέργεια έρευνας, μίας μόλις ημέρας την εβδομάδα και δη κάθε Πέμπτη για τέσσερις μόλις ώρες, χρονικό διάστημα, το οποίο όμως, όπως είναι εύλογο, είναι ανεπαρκέστατο, λαμβανομένου υπ’ όψιν τόσο του όγκου των υποθέσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν, αλλά και του πλήθους των επαγγελματιών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών) που πρέπει να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα.

Ο νέος χώρος δεν πληροί τις στοιχειώδεις συνθήκες εργασίας, λόγω της σημαντικότατης έλλειψης υλικοτεχνικών υποδομών (δεν υπάρχουν καρέκλες, επαρκείς βιβλιοθήκες, επιφάνειες εργασίας, σύστημα θέρμανσης εν λειτουργία κλπ), είναι επισφαλής και ακατάλληλος, καθόσον βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου, σε έναν ενιαίο χώρο, χωρίς διαχωρισμό των τριών -πρώην- υποθηκοφυλακείων, ο οποίος στερείται φυσικού φωτισμού και εξαερισμού, ενώ μία ενδεχόμενη πλημμύρα, προκαλούμενη είτε από φυσικά φαινόμενα, είτε από τεχνική βλάβη, θα επέφερε την καταστροφή του φυσικού - και μη ψηφιοποιηθέντος ακόμη -  αρχείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις ελάχιστων εκατοστών από το έδαφος ή και σε χαρτοκιβώτια επ’ αυτού.

Περαιτέρω, πρέπει να επισημανθεί ότι ο χώρος δεν φυλάσσεται, παραμένοντας εκτεθειμένος σε κάθε πιθανό κίνδυνο με ολέθριες επιπτώσεις για τις μελλοντικές συναλλαγές.

Το υποκατάστημα Κιλκίς του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας, διαθέτει μόλις δύο υπαλλήλους, που καλούνται να διαχειριστούν ένα τεράστιο και δυσανάλογο προς τις δυνατότητές τους όγκο εργασίας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις στην οριστική επεξεργασία των πράξεων και στη διεκπεραίωση ακόμα και απλών μέχρι πρότινος αιτημάτων, γεγονός που εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των συναλλαγών και την εξυπηρέτηση των πολιτών και επαγγελματιών, καθόσον ενδεχομένως απόλλυνται προθεσμίες, με επιζήμιες και μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είναι μόνο κατ’ επίφαση «ηλεκτρονικές», καθόσον η διεκπεραίωση των πράξεων γίνεται από υπάλληλο, επειδή δεν υπάρχει ψηφιοποιημένο αρχείο.

Οι πράξεις καταχωρούνται ιδιοχείρως σε ένα πρόχειρο πρωτόκολλο, αναμένοντας επί μακρόν τη μελλοντική καταχώρισή τους στα οικεία κτηματολογικά φύλλα, όποτε τυχόν αυτή συντελεστεί.

Οι πράξεις που αφορούν το Νέο και το Παλαιό Αγιονέρι συνεχίζουν να μεταγράφονται στο Υποθηκοφυλακείο Νεάπολης, παρά το γεγονός ότι ανήκουν διοικητικά στην αρμοδιότητα του υποκαταστήματος Κιλκίς.

Όλα τα παραπάνω είναι σαφές πως δε συνάδουν με τις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής και εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης, ενώ προφανώς τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η ασφάλεια των συναλλαγών, καθώς κινδυνεύουν να απωλεσθούν δικονομικές προθεσμίες και αξιώσεις, επιφέροντας ανεπανόρθωτη ζημιά σε συναλλασσόμενους πολίτες.

Ύστερα από τα προεκτεθέντα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κιλκίς καλεί το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την άμεση αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του υποκαταστήματος Κιλκίς του Κτηματολογίου Κεντρικής Μακεδονίας, με την επιφύλαξη προσφυγής ενώπιον κάθε αρμόδιου φορέα και αρχής.

Η Πρόεδρος                                              

 Ευρώπη Αρτόγλου    

Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Ταλαμπίρης