Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, 1:36:18 μμ
Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022 11:39

Ελεύθερη εκποίηση ακινήτων του Αγροτικού Συνεταιρισμού ν. Κιλκίς υπό εκκαθάριση

Ο  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ο οποίος τέθηκε σε εκκαθάριση, δυνάμει της με αρ. 120/2015 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που εδρεύει στο Κιλκίς, επί της οδού Θεσσαλονίκης 20, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους εκκαθαριστές του  Αθανάσιο Νοτόπουλο  και Κυριακή Τομπουλίδου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με  ελεύθερη  εκποίηση,  δυνάμει των  υπ’ αριθμ. 106/2021 Απόφασης  του Ειρηνοδικείου Κιλκίς με την οποία παρασχέθηκε η άδεια εκποίησης χωρίς τις διατυπώσεις του πλειστηριασμού, με ελεύθερη εκποίηση και των υπ’αριθμ. 102/6-7-2022, 103/11-7-2022 και 105/21-7-2022  πρακτικών του συμβουλίου των εκκαθαριστών, με σφραγισμένες δεσμευτικές προσφορές για την πώληση των κατωτέρω περιγραφομένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποτελούν μέρος του ενεργητικού ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.  

Όλα τα προς πώληση ακίνητα βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς- Δήμου Κιλκίς  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Κιλκίς υπό εκκαθάριση  και είναι αναλυτικά τα παρακάτω:

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ

1) Το υπ’ αριθμ. 57 Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ 10,  εμβαδού 6.396 τ.μ και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 6.382,10 τ.μ., στον συνοικισμό Μαυρονερίου, στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγεια σιταποθήκη χωρητικότητας 4.000 τόνων, συνολικής έκτασης 2.000 τ.μ., έναντι τιμήματος ίσου με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού , ( αξία οικοπέδου 17820,59 ευρώ, αξία αποθήκης 210.000  ευρώ  και συνολικά 227.820,59  ευρώ) , και με τιμή πρώτης προσφοράς 151.880,39 ευρώ.

 2) Τα  υπ’ αριθμ. 1β, 181β΄και 184 αγροτεμάχια, όμορα και συνεχόμενα μεταξύ τους τα οποία συνενώθηκαν λειτουργικά και πολεοδομικά και αποτελούν μία ενιαία έκταση συνολικού εμβαδού δέκα (10) στρεμμάτων στο αγρόκτημα Χωρυγίου, στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγεια σιταποθήκη εμβαδού 832,32  τ.μ.,  χωρητικότητας 2.000 τόνων και γεφυροπλάστιγγα με οικίσκο εμβαδού 45,51 τ.μ., έναντι τιμήματος ίσου  με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού, (αξία αγρών 2.500  ευρώ, αξία αποθήκης 106.932,93 ευρώ, αξία γεφυροπλάστιγγας με οικίσκο  4.141,41 ευρώ και συνολικά 113.574,34  ευρώ)  και με τιμή πρώτης προσφοράς 75.716,22 ευρώ.

3) Το υπ’ αριθμ. 51 Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο. Τ 9, εμβαδού 1.742 τ.μ στον συνοικισμό Ν. Γυναικοκάστρου στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγειο κτίριο, το οποίο αποτελείται  από σιταποθήκη   εμβαδού 393,02 τ.μ. , χωρητικότητας 600  τόνων και από  χώρο γραφείου εμβαδού 26,98 τ.μ., έναντι τιμήματος ίσου  με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού ( αξία οικοπέδου 18.185,30 ευρώ, αξία αποθήκης 55.121,06 ευρώ, αξία  γραφείου 13.588,15  ευρώ και συνολικά 86.894,51 ευρώ)  και με τιμή πρώτης προσφοράς  57.929,67 ευρώ.

 4) Το υπ’ αριθμ. 236 Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο. Τ. 32, εμβαδού 1.911 τ.μ στον συνοικισμό Μεγάλης Στέρνας στο οποίο έχει ανεγερθεί ένα ισόγειο κτίριο, το οποίο αποτελείται από σιταποθήκη εμβαδού 393,02 τ.μ.   χωρητικότητας 600  τόνων και από χώρο γραφείου εμβαδού 26,98 τ.μ., έναντι   τιμήματος ίσου  με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία οικοπέδου 16687,44  ευρώ, αξία αποθήκης 41.267,10  ευρώ, αξία γραφείου 10.765,02 ευρώ και συνολικά 68.719,56  ευρώ ) και με τιμή πρώτης προσφοράς   45.813,04 ευρώ.

 6) Το υπ’ αριθμ. 139 Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ 31, εμβαδού 3.105 τ.μ στον συνοικισμό Πλαγιάς, στο οποίο έχει ανεγερθεί ένα ισόγειο κτίριο, το οποίο αποτελείται από σιταποθήκη   εμβαδού 393,02 τ.μ.,  χωρητικότητας 600  τόνων και από χώρο γραφείου εμβαδού 26,98 τ.μ., έναντι τιμήματος ίσου  με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία οικοπέδου 35758,80 ευρώ, αξία αποθήκης 45.393,81 ευρώ, αξία γραφείου 11.841,52 και συνολικά 92. 994,13 ευρώ) με τιμή πρώτης προσφοράς 61.996,08  ευρώ.

7) Το υπ’ αριθμ. 249 Αγροτεμάχιο εμβαδού 10.010 τ.μ στο αγρόκτημα Λειψυδρίου, στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγεια σιταποθήκη 1.000 τόνων,  εμβαδού  392 τ.μ. και γεφυροπλάστιγγα 60 τόνων με οικίσκο ζυγιστηρίου έναντι τιμήματος έναντι τιμήματος ίσου  με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού( αξία αγροτεμαχίου 2.202,20 ευρώ, αξία αποθήκης 53.579,2  ευρώ, αξία ζυγιστηρίου 4.141,41 και συνολικά 59.922,81  ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  39.948,54 ευρώ.

8) Το υπ’ αριθμ. 76 αγροτεμάχιο, εμβαδού 14.055 τ.μ στον συνοικισμό Θεοδόσια στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγεια σιταποθήκη χωρητικότητας 1.000 τόνων, συνολικής επιφάνειας 392 τ.μ.-με γεφυροπλάστιγγα 60 τόνων και οικίσκο ζυγιστηρίου, έναντι τιμήματος έναντι τιμήματος έναντι τιμήματος ίσου  με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού ( αξία οικοπέδου 17087,12 ευρώ, αξία αποθήκης 50.960 ευρώ, αξία γεφυροπλάστιγγας με οικίσκο  1.950,00 ευρώ και συνολικά 69.997,12  ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  46.664,74  ευρώ.

9) Το υπ’ αριθμ. 882 Β΄ Αγροτεμάχιο, εμβαδού 3.150 τ.μ στον συνοικισμό Αμάραντα στο οποίο έχει ανεγερθεί στο οποίο έχει ανεγερθεί ένα ισόγειο κτίριο, το οποίο αποτελείται από σιταποθήκη  εμβαδού 393,02 τ.μ.,  χωρητικότητας 600  τόνων και από χώρο γραφείου  εμβαδού 26,98 τ.μ., έναντι τιμήματος ίσου  με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία αγροτεμαχίου 630 ευρώ, αξία αποθήκης 48.089,23 ευρώ, αξία γραφείου 4.126,59 και συνολικά 52.845,82 ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  35.230,54  ευρώ.

10) Το υπ’ αριθμ. 104 οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ 29, εμβαδού 2.981,70 τ.μ στον συνοικισμό Kαστανιές, στο οποίο έχει  ανεγερθεί ισόγεια  σιταποθήκη  εμβαδού 1321,90 τ.μ. έναντι τιμήματος ίσου  με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού (, αξία οικοπέδου 17.055,77 ευρώ, αξία αποθήκης 152.679,45 ευρώ και συνολικά 169.735,22  ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς 113.156,81  ευρώ.

11)Το υπ ’αριθμ. 51 οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ 13, στον συνοικισμό Kαστανιές εμβαδού 2740,96 τ.μ στο οποίο έχει  ανεγερθεί ισόγεια σιταποθήκη  εμβαδού  1201,90 τ.μ., έναντι τιμήματος ίσου με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού, αξία οικοπέδου 15.891,74 ευρώ, αξία αποθήκης 138.819,45 ευρώ και συνολικά 154.711,19  ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  103.140,79  ευρώ.

 12) Το υπ’ αριθμ. 58 Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ 15, εμβαδού 5.017 τ.μ και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 5.015,80 τ.μ. στον συνοικισμό Τερπύλλου στο οποίο έχει ανεγερθεί ένα ισόγειο κτίριο, το οποίο αποτελείται από σιταποθήκη εμβαδού 547,02 τ.μ. και από χώρο γραφείου εμβαδού 26,98 τ.μ. και από χώρο γραφείου, έναντι τιμήματος ίσου με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία οικοπέδου 55.148,91 ευρώ, αξία αποθήκης 63.181,80 ευρώ, αξία γραφείου 12.788,84 ευρώ και συνολικά 131.119,55 ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  87.413,033 ευρώ.

 13) Το υπ’ αριθμ. 130 Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ 32, εμβαδού 4.068,77 τ.μ στον συνοικισμό Χέρσου στο οποίο έχει ανεγερθεί ένα ισόγειο κτίριο, το οποίο αποτελείται από σιταποθήκη εμβαδού 547,02 τ.μ. και από χώρο γραφείου εμβαδού 26,98 τ.μ. έναντι τιμήματος ίσου με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού( αξία οικοπέδου 33.177,57 ευρώ, αξία αποθήκης 63.180,81 ευρώ, αξία γραφείου 11.841,52 και συνολικά 108. 199,9 ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς 72.133,26 ευρώ.

14) Το υπ’ αριθμ. 320ιστ αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, με αρίθμηση  μετά τον αναδασμό αριθμ. 263, εμβαδού 9.137,63 τ.μ σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης εμβαδού 9.100 τ.μ. και σύμφωνα με τον κτηματολογικό πίνακα του αναδασμού εμβαδού 9.111 τ.μ., στον αγρόκτημα Ηλιολούστου  στο οποίο έχει ανεγερθεί σιταποθήκη εμβαδού 392 τ.μ. και οικίσκος ζυγιστηρίου με γεφυροπλάστιγγα  15,00 τ.μ. έναντι τιμήματος ίσου με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού(, αξία αγροτεμαχίου  8.670,43  ευρώ, αξία αποθήκης 50.960,00 ευρώ, αξία οικίσκου με γεφυροπλάστιγγα 60 τόνων 1365,00 και συνολικά 60.995,43  ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  40.663,62  ευρώ.

 15) Το υπ’ αριθμ. 304η αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, εμβαδού 12.000 τ.μ στο αγρόκτημα  Κρητικά-Αλεξάνδρα  στο οποίο έχει ανεγερθεί ΣΙΛΟ, αποθήκη κατακόρυφου τύπου, χωρητικότητας 4.000 τόνων με γεφυροπλάστιγγα. έναντι τιμήματος ίσου  με τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία αγροτεμαχίου 12.000  ευρώ, αξία σιλό  με γεφυροπλάστιγγα 155.000 ευρώ και συνολικά 167.000  ευρώ )  και με τιμή πρώτης προσφοράς  111.333,33  ευρώ.

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 1) Οι προσφορές για την αγορά των εν θέματι ακινήτων πρέπει να γίνουν  την πρώτη  (1η) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 - 13.00 μ.μ. στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Κιλκίς επί της οδού Θεσσαλονίκης 20 στο Κιλκίς και αν αποβεί άκαρπος  θα επαναληφθεί 2 φορές, από μία φορά κάθε επόμενη εβδομάδα δηλαδή την Πέμπτη  8η Σεπτεμβρίου  2022 και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ. και την Πέμπτη   15η Σεπτεμβρίου  2022 και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ.    στην έδρα του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, που εδρεύει στο Κιλκίς, επί της οδού Θεσσαλονίκης 20.  

2.Δεσμευτική Προσφορά: Η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς συνεπάγεται γνώση και αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές καλούνται να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε αίρεση ή επιφύλαξη. 3. Εγγύηση: Η προσφορά θα συνοδεύεται επί ποινή ακυρότητάς της από Επιταγή έκδοσης Τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή του προσφέροντος, ποσού ίσου με το 1/3 της αναφερόμενης στη διακήρυξη εκποίησης τιμής πρώτης προσφοράς, άλλως δεν θα γίνεται δεκτή. Οι επιταγές που θα συνοδεύουν την προσφορά για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα επιστρέφονται στους λοιπούς μετέχοντες (μειοδότες)  μετά  την κατακύρωση του ακινήτου. Όσο αφορά στον πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί το ακίνητο, το ποσό της  επιταγής θα συμψηφιστεί στο τίμημα που θα επιτευχθεί αποτελώντας προκαταβολή αυτού. 4.Τρόπος υποβολής: Οι προσφορές μαζί με τις Επιταγές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή, σε περίπτωση εταιρείας, από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο δυνάμει απόφασης του αρμοδίου διοικητικού της οργάνου. Προσφορά υπέρ υποδειχθησομένου τρίτου θα ισχύει μόνο εάν δηλώνεται κατά την υποβολή της προσφοράς και αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του τρίτου, συνοδεύεται από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (διά του οποίου χορηγείται στον υποβάλλοντα η σχετική εντολή από τον τρίτο). 5. Τιμή Πρώτης Προσφοράς:. Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται η αντικειμενική αξία των ακινήτων, η οποία είναι δεσμευτική. Καμία προσφορά κάτω της τιμής πρώτης προσφοράς δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.

6. Ποινική Ρήτρα: Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί το εκποιούμενο ακίνητο υποχρεούται να οπισθογραφήσει την τραπεζική επιταγή προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ν. Κιλκίς υπό εκκαθάριση και οι εκκαθαριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι του, θα υποχρεούται να καταθέσουν χωρίς καθυστέρηση το αντίστοιχο ποσό στον τηρούμενο λογαριασμό της εκκαθάρισης. Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την ανακήρυξη του πλειοδότη ορίζεται η ημέρα για την υπογραφή της πράξης μεταβίβασης και της εξόφλησης του τιμήματος. Εφόσον ο πλειοδότης δεν προσέλθει κατά τη δήλη ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί, τότε αυτός θα εκπίπτει της διαδικασίας και το ως άνω καταβληθέν ποσό της τραπεζικής επιταγής θα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ της εκκαθαρίσεως. 7.Δαπάνες Μεταβίβασης: Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες πάσης φύσεως για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, τη μεταβίβαση και κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται για την πραγμάτωση και ολοκλήρωση της μεταβίβασης (περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των αμοιβών και δικαιωμάτων συμβολαιογράφου, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, υποθηκοφυλάκων, Φ.Π.Α. και άλλων τυχόν φόρων κ.λ.π.), βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πλειοδότη – αγοραστή  8. Ευθύνη. Ο υπό εκκαθάριση συνεταιρισμός και οι εκκαθαριστές αυτού δεν εγγυώνται ούτε διαβεβαιώνουν την πραγματική και νομική κατάσταση όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων που εκποιούνται και δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή ελλείψεις ιδιοτήτων, την ύπαρξη των οποίων άλλωστε δεν υπόσχονται, των μεταβιβαζόμενων και εκποιούμενων περιουσιακών στοιχείων. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να διεξάγουν τη δική τους αξιολόγηση και έρευνα και τον δικό τους νομικό, φορολογικό και τεχνικό έλεγχο για τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην παρούσα  καθώς και για το νομικό, πολεοδομικό και πραγματικό τους καθεστώς, με τη βοήθεια των νομικών, φορολογικών και τεχνικών συμβούλων τους. Τα ακίνητα πλειστηριάζονται στην κατάσταση (πραγματική, πολεοδομική κλπ.) που βρίσκονται την οποία οφείλει να ελέγξει με δικές του δαπάνες πριν από την πλειστηρίαση ο κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και να καταβάλλει τυχόν πρόστιμο τακτοποίησης που θα προκύψει από αυθαίρετα κτίσματα. 9. Αποσφράγιση:  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τους προαναφερόμενους εκκαθαριστές, στα γραφεία του συνεταιρισμού, την ίδια μέρα μετά το πέρας του χρόνου για την κατάθεση των προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παραστούν και να υπογράψουν τη σχετική έκθεση αποσφράγισης, που θα συνταχθεί, όσοι πλειοδότες έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη δεσμευτική προσφορά. 10.Αποδοχή των όρων της Προκήρυξης: Η κάθε προσφορά για να θεωρηθεί έγκυρη πρέπει πέραν των ανωτέρω να περιέχει και δήλωση περί γνώσης και αποδοχής του περιεχομένου της παρούσης διακήρυξης.

Η σύμβαση μεταβίβασης δεν υπόκειται σε κανένα σχόλιο, καμία επιφύλαξη ή αίρεση και θα υπογραφεί ως έχει. Η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και η σύμβαση πώλησης των περιουσιακών στοιχείων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει αναλυτικό Υπόμνημα των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων και των όρων Υποβολής προσφορών, των οποίων οφείλει να λάβει πλήρη γνώση, παρακαλείται να απευθύνεται στους παραπάνω εκκαθαριστές, οδός Θεσσαλονίκης 20 - Κιλκίς,  τηλ. 2341024880, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Κιλκίς, 22η Ιουλίου 2022

Οι Εκκαθαριστές

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ