Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 1:51:00 μμ
Τρίτη, 28 Μαϊος 2024 18:44

Εντυπωσιακές λιμνοδεξαμενές και κρατήρες ...σεληνιακού τύπου στο Πεδινό Κιλκίς

Στο Πεδινό, ένα όμορφο χωριό κοντά στο Κιλκίς, μπορεί κανείς να συναντήσει εντυπωσιακές λιμνοδεξαμενές - κρατήρες σεληνιακού τύπου! Ανατολικά του χωριού υπάρχει ένα όμορφο δασάκι, αλλά δυτικά του το νερό κάνει τα δικά του παιχνίδια.

 

Πριν από χρόνια ένα φράγμα λίγο έξω από το χωριό δημιούργησε έναν μικρό υδροβιότοπο. Λίγο πιο πέρα από το φράγμα η ανθρώπινη παρέμβαση δημιούργησε εντυπωσιακές λιμνοδεξαμενές - κρατήρες σεληνιακού τύπου.

Η μεταφορά αργίλου από εργοστάσιο κεραμουργίας της περιοχής μετέτρεψε χωράφια σε σεληνιακό τοπίο, που όμως προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες από τα βρόχινα νερά που συγκεντρώνονται σε αυτές τις λιμνοδεξαμενές.

Σίγουρα θα μπορούσε ο Δήμος Κιλκίς να αξιοποιήσει αυτήν την περιοχή, με το δάσος και τις λιμνοδεξαμενές του Πεδινού.

Κώστας Τερζενίδης

Πολυμέσα