Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 1:46:27 μμ
Σάββατο, 06 Οκτωβρίου 2007 13:02

Επαγγελματική απασχόληση στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο του Έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ)» με τίτλο: «Ανάπτυξη επαγγελματικής απασχόλησης στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και στη διευκόλυνση των συγγενών τους».

Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο Δήμο Κιλκίς του Νομού Κιλκίς της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά τον τομέα της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη επαγγελματικής απασχόλησης ή η εξασφάλιση συμπληρωματικού εισοδήματος στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και στη διευκόλυνση των συγγενών τους (κοινωνικοί φροντιστές, συνοδοί, φροντιστές υγιεινής κ.ά).
Η δραστηριότητα του Συλλόγου στο Δήμο Κιλκίς και η εξασφάλιση χώρου με τις απαιτούμενες υποδομές για να αναπτυχθούν οι προτεινόμενες ενέργειες για ΑΜΕΑ (μέλη σωματείου, ωφελούμενοι σχεδίου) στην πόλη του Κιλκίς, οδήγησαν στην επιλογή του σαν περιοχή εφαρμογής και καθιστούν το στόχο ρεαλιστικό.
Ωφελούμενοι είναι νέοι άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, ΑΜΕΑ, άνεργοι 45-64 ετών, ελεύθεροι επαγγελματίες χαμηλού εισοδήματος, καθώς οι ομάδες αυτές μπορούν να ανταποκριθούν θετικά σε αυτές τις απασχολήσεις-δεξιότητες.
Οι προβλεπόμενες ενέργειες αφορούν την:
Ενίσχυση απασχόλησης: Πρόσληψη ενός στελέχους για 12 μήνες, Αμοιβές ειδικών συμβούλων για την προώθηση στην απασχόληση στους προαναφερθέντες τομείς, Ενέργειες ενημέρωσης των ωφελούμενων για τις δυνατότητες απασχόλησης, Παρουσίαση του ειδικού πλαισίου απασχόλησης στον τομέα, Ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τις πρακτικές και μεθόδους οργάνωσης και δραστηριοποίησης στο χώρο.  
Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Δημοσιότητα: Συναντήσεις με εκπροσώπους των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αναπήρων, των ΑΜΕΑ, της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, Ομαδικές συναντήσεις με τη συμμετοχή σχετικών με τα παραπάνω θέματα προσκεκλημένων  σε εθελοντική βάση, Συναντήσεις οργάνωσης σώματος εθελοντών που θα υποστηρίζει τους ανάπηρους και τους προωθούμενους στην απασχόληση, Ημερίδα δημοσιότητας προγράμματος, Έντυπο προγράμματος, Ιστοσελίδα Σωματείου για την προώθηση στην απασχόληση
Εκδρομές ημερήσιες των ΑμΕΑ με τους συνοδούς τους για ψυχαγωγία - Ημερίδες ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τα ΑμΕΑ - Ενημέρωση σε καθημερινή βάση των ΑμΕΑ για θέματα που τους αφορούν (εργασία, πρόνοια, βοηθήματα, κλπ.).
Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο: Συναντήσεις καθορισμού τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τοπικού δικτύου φορέων, Συναντήσεις με μέλη δικτύου ανά δίμηνο.
Αποτελέσματα Σχεδίου:
- Ενημέρωση για τις δυνατότητες ανάπτυξης επαγγελματικής απασχόλησης ή την εξασφάλιση συμπληρωματικού εισοδήματος στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και στη διευκόλυνση των συγγενών τους.
- Οργάνωση τοπικού δικτύου φορέων με σχετικές δραστηριότητες και σώμα εθελοντών που θα το υποστηρίζει.
Ενέργειες δημοσιότητας:
Οι ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης συμβάλλουν στον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων του Σχεδίου και περιλαμβάνουν ημερίδες, συναντήσεις με φορείς και άτομα, έκδοση εντύπου, ιστοσελίδα του Σχεδίου.