Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, 10:37:46 πμ
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009 04:12

Επιδοτήσεις προς ελεύθερους επαγγελματίες - επιστήμονες

Την πλήρη πρόταση για το πρόγραμμα με το οποίο θα επιδοτούνται οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες με κοινοτικά κονδύλια για επενδύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού τους, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτή, οι επενδύσεις που θα εντάσσονται στο πρόγραμμα θα αφορούν στην αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, ειδικού λογισμικού, καθώς και εξειδικευμένου εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας από τον ελεύθερο επαγγελματία (π.χ. ιατρικά μηχανήματα).


Το ποσό της επιδότησης της επένδυσης θα κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία ως εξής: από 5.000 έως 20.000 ευρώ για τους γιατρούς και τους οδοντίατρους, από 4.000 έως 8.000 ευρώ για τους μηχανικούς, από 3.000 έως 5.000 ευρώ για δικηγόρους, συμβολαιογράφους, οικονομολόγους, συμβούλους, λογιστές.
Όπως σημειώνεται, η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μόνο το ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, ένα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.
Για την έγκριση προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να διαθέτουν έγκυρο ΑΦΜ, να έχουν κάνει πρώτη έναρξη επιτηδεύματος πριν την 1/1/2009, να διαθέτουν φορολογική ενημερότητα και εφόσον δραστηριοποιούνται πάνω από πέντε χρόνια να εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων μεγαλύτερο από 35.000 ευρώ για τους γιατρούς, οδοντιάτρους, μηχανικούς στην περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης και 28.000 ευρώ για την υπόλοιπη επικράτεια.
Σε ό,τι αφορά τους δικηγόρους, τους οικονομολόγους, συμβούλους και λογιστές, 25.000 ευρώ για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη και 20.000 ευρώ για την υπόλοιπη χώρα. Για τους συμβολαιογράφους 50.000 ευρώ για Αττική και Θεσσαλονίκη και 40.000 ευρώ για την υπόλοιπη χώρα.