Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 9:58:51 μμ
Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007 04:22

Επιμελητήριο Κιλκίς - www.ccikilkis.gr

 Στην νέα ψηφιακή εποχή μπαίνει και το Επιμελητήριο Κιλκίς, με την εξαιρετική και χρήσιμη για τον επιχειρηματικό κόσμο του νομού, ιστοσελίδα του, www.ccikilkis.gr.
Η παρουσίαση της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου έγινε σε ειδική εκδήλωση από τον πρόεδρό του Παύλο Τονικίδη  και τους εκπροσώπους των δύο εταιριών που ανέλαβαν έργο, μέσω Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
Ο νέος ιστοτόπος www.ccikilkis.gr του Επιμελητηρίου Κιλκίς αποτελεί ένα νέο σύγρονο διαδικτυακό εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει το σύνολο των επιχειρήσεων της πειοχής. Παρέχει πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, δημιουργούν ένα ισχυρό πλέγμα ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας της περιοχής και ενίσχυσης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, στον επιχειρηματία, στην επιχείρηση και στον πολίτη του Κιλκίς. Έμφαση δίνεται:
- στην επιχειρηματική υποστήριξη (υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιμελητηρίου)
- στην ενημέρωση-πληροφόρηση
- στην κατάρτιση και επικοινωνία.
Στρατηγικός στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων θέτοντας στη δάθεση τους καινοτόμα εργαλεία και πρωτοποριακές υπηρεσίες, υποστηρίζοντας στοχευμένα και ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της περιοχής, με άμεση ανταπόκριση στις αναπτυξιακές αναζητήσεις του επιχειρηματία της περιοχής και σεβασμό στον πολίτη του Κιλκίς.
Η δομή και η διάρθρωση του πολυδιάστατου ιστοτόπου εδράζεται στο σύγχρονο πεδίο επιχειρηματικής αιχμής και στο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων της περιοχής για ανάπτυξη, δημιουργώντας δομές οι οποίες ενδεικτικά δύναται να παρέχουν:
- Πρόσβαση σε κλαδικές μελέτες
- Άντληση πληροφοριών επιχειρηματικού σκοπού
- Ηλεκτρονικές συναλλαγές με το επιμελητήρο-Έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών
- Εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας
- Εργαλεία ηλεκτρονικής υποστήριξης
- Ηλεκτρονική μάθηση
- Φιλοξενία web sites εταιρειών
- Υπηρεσίες διεπιχειρησιακού e-Επιχειρείν (Β2Β).

Πολυδιάστατο εργαλείο
επιχειρηματικής στήριξης
Η ιστοσελίδα www.cckilkis.gr αποτελεί ένα στοχευμένο εργαλείο επιχειρηματικής στήριξης παρέχοντας πολυσχιδή υποστήριξη στους επιχειρηματίες του Κιλκίς καλύπτοντας ένα ευρύ σύνολο θεμάτων αναφορικά με τις σύγχρονες ανάγκες της επιχείρησης. Οι εν λόγω υπηρεσίες αποσκοπούν στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιχειρηματία, αλλα και οδηγό για το σχεδιασμό και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών πλάνων.
Οι  υπηρεσίες αναβάθμισης των υπηρεσιών του επιμελητηρίου προς τον επιχειρηματία με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.cckilkis.gr συνίσταται σε:
- Πρόσβαση στα στοιχεία Μητρώου
- Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Επιμελητηρίου
- Τροποποίηση στοιχείων Μητρώου
- Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων
- Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών
- Εγγραφή-διαγραφή μέλους
- Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων
- Παροχή personalized πληροφόρησης
- e-Forum
- e-newsletter
- Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις
- Ηλεκτρονική Γραμματειακή Υποστήριξη (Μεταφράσεις, Επεξεργασία κειμένου, μαζική αποστολή αλληλογραφίας, Ψηφιοποίησηφ-ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων, αποστολή και έλεγχος e-mail.
Οι υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικών δράσεων και υλοποίησης νέων επιχειρηματικών πλάνων συνοψίζονται σε:
- Πρόσβαση σε (εξωτερικό) web sites επιχειρήσεων
- (e-Library)
- Κλαδική ενημέρωση
- Προφίλ κλάδων
- Μελέτες - Έρευνα αγορά
- Χρήσιμα links
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δυνατότητα συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων Β2Β (Business to Business) που παρέχεται μέσω του ιστοχώρου, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, την ταχύτερη αποστολή των προμηθειών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων.