Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 5:58:11 μμ
Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016 16:21

Επιτυχόντες Κιλκισιώτες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ 2016

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών και μαθητών έβαλε το Υπουργείο Παιδείας με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων 2016 εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Στο ν. Κιλκίς η ανακοίνωση έγινε από το πρωί χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά κατηγορία εξεταζόμενου και σχολικής μονάδας.

 

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου 2016 (Νέο Σύστημα)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2016 (Παλαιό Σύστημα)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2016 (10%) ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2015

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2016 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2014)

Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ 2016 (Νέο Σύστημα)

Επιτυχόντες ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ Ομάδας Α 2016 (Παλαιό Σύστημα)

Επιτυχόντες Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑΣ Α 2016 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2015)