Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 8:02:24 πμ
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008 07:02

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για νέους επιχειρηματίες

Ξεκίνησε από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Νέοι Και Επιχειρηματικότητα», που κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μετά από εισήγηση του διοικητή του Οργανισμού Γιώργου Βερναδάκη, με στόχο την προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Πρόκειται για το δεύτερο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας που καταρτίζει ο ΟΑΕΔ μέσα στο 2008 και απευθύνεται σε 3.000 Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες ηλικίας 22-32 ετών.


Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, το αρχικό πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα», αποφασίστηκε το νέο πρόγραμμα, να απευθύνεται σε ανέργους νέους που θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια.
Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 22 έως 32 ετών που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους ατομική επιχείρηση (με εξαίρεση τους ανέργους που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ) και δίνει προτεραιότητα σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις, που βασίζονται στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.
Ο ΟΑΕΔ λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελεί δυναμικό τρόπο ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, καταβάλει στους ανέργους νέους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυξημένη επιχορήγηση ύψους 18.000 έως και 21.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 57 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2009 και 2010.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας 22-32 ετών,
2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (με δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη).
3. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
4. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
5. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και
6. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άντρες υποψήφιοι).
7. Να έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2008.
Στο πρόγραμμα μπορεί να υπαχθεί μέλος Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.  με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο.
Ύψος και διάρκεια επιχορήγησης
Το ύψος της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 18.000 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ, αν ο άνεργος νέος που υπάγεται στο πρόγραμμα είναι:
I. Επιδοτούμενος και έχει διακόψει την επιδότηση ανεργίας, μέχρι τον δεύτερο μήνα της επιδότησής του, προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση.
II. Μέλος εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.) και το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60%.
Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα μήνες από την Απόφαση Υπαγωγής του ΝΕΕ στο πρόγραμμα. Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη από τις τρεις δόσεις της επιχορήγησης καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, η δεύτερη στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από την υπαγωγή στο πρόγραμμα και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης) και η τρίτη στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου.
Εξαιρέσεις
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
4. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
5. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
6. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
7. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση σε χώρο στον οποίο λειτουργούσε επιχείρηση από άλλο επαγγελματία με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ ή πριν την μεταφορά της αντίστοιχα.
8. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν
9. Όσοι είχαν επιχείρηση στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της έναρξης δραστηριότητας.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του ΛΑΕΚ.