Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 11:07:52 πμ
Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2024 09:16

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Υποχρεωτική η δήλωση της απασχόλησής τους

Σας γνωρίζουμε πως οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι μετά την 01-01-2024 πρέπει να υποβάλλον ηλεκτρονικά δήλωση για την απασχόληση τους.

Όποιοι αμελήσουν να δηλώσουν την εργασία τους, προβλέπεται πρόστιμο που αντιστοιχεί σε παρακράτηση 12 συντάξεων (κύριων και επικουρικών).

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ     

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ