Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 3:29:08 μμ
Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2007 10:19

Η ΑΛΟΥΜΥΛ επιβεβαιώνει ομολογιακό δάνειο 80 εκατ.

Η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. με αφορμή δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό κόμβο EURO2DAY επιβεβαιώνεται πως βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την έκδοση κοινοπρακτικού, μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους _ 80 εκατ. - όπως είχε αποφασίσει σχετικά η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Μαΐου 2007 -  προκειμένου να προβεί ο Όμιλος στην αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού.
Διοργανωτές της έκδοσης είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και η ALPHA BANK, με συμμετοχή πρόσθετων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Διευκρινίζεται πως, ανάλογα με τις γενικότερες εξελίξεις, θα πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος η συνάντηση κατά την οποία θα καθοριστούν και οι επιμέρους λεπτομέρειες, πριν την υπογραφή της τελικής σύμβασης.
Η Διοίκηση του Ομίλου – κατά πάγια τακτική και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία – θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για τους όρους του ομολογιακού, όταν αυτοί καταστούν οριστικοί.