Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 3:29:16 μμ
Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2024 09:42

Η Επιμορφωτική Κιλκίς εκπαίδευσε 98 εργαζομένους της εταιρείας EURIMAC Α.Ε. στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων - ΕΦΕΤ

Η δια βίου εκπαίδευση των εργαζομένων σε καίριους τομείς, όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων είναι βασικός στόχος της εταιρείας EURIMAC - ΜΑΚΒΕΛ.

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιμορφωτική Κιλκίς, εκπαίδευσε 98 εργαζομένους της εταιρείας EURIMAC Α.Ε. -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων -ΕΦΕΤ. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες για την προστασία της υγείας των καταναλωτών αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, η εταιρεία EURIMAC Α.Ε.  με πλήρη υπευθυνότητα και επαγγελματισμό επέλεξε να εκπαιδεύσει  τους εργαζομένους της στις βασικές αρχές και την ορθή διαχείριση των τροφίμων. Κατά τη διάρκεια του Μαΐου πραγματοποιήθηκαν τέσσερα δια ζώσης τμήματα εκπαίδευσης στο Κιλκίς στις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες της Επιμορφωτικής. Στο στάδιο αυτό κατόπιν της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης οι εργαζόμενοι θα οδηγηθούν στην πιστοποίηση των γνώσεων με την ηλεκτρονική διαδικασία που ορίζει πλέον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνοντας την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Το προσωπικό της EURIMAC – ΜΑΚΒΕΛ εκπαιδεύτηκε σε θέματα όπως: ασφάλεια τροφίμων,  οφέλη ανάπτυξης των υψηλών προδιαγραφών υγιεινής εντός της επιχείρησης τροφίμων, μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών, τροφοδηλητηριάσεις και παρεμπόδιση,  ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων, εργασιακό περιβάλλον, ορθές πρακτικές καθαρισμού, σχετική  νομοθεσία κ.ά. Οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν από την Επιμορφωτική κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Οι ίδιοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα στους πιστοποιημένους εκπαιδευτές αλλά και να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Τα στελέχη της Επιμορφωτικής σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές ενημέρωσαν τους εκπαιδευόμενους για τη διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΦΕΤ, τις απαραίτητες προϋποθέσεις καθώς και για ορισμένα τεχνικά ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι. Για την απόδειξη των γνώσεων οι συμμετέχοντες έλαβαν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου από την Επιμορφωτική.

Ύστερα από τα άριστα οργανωμένα τμήματα εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν στην Επιμορφωτική μέσα σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα συνεργασίας, το προσωπικό της EURIMAC - ΜΑΚΒΕΛ αναμφισβήτητα ενδυνάμωσε το επαγγελματικό του προφίλ και με προθυμία θα συνεχίσει να εφαρμόζει κατά γράμμα τις βασικές αρχές της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων εντός (και εκτός) της επιχείρησης. Η άψογη συνεργασία μεταξύ της EURIMAC Α.Ε. και του ΚΔΒΜ Επιμορφωτική Κιλκίς, αναμένεται ότι θα συνεχιστεί στο μέλλον και σε άλλα καίρια θεματικά αντικείμενα στον τομέα της εργασίας.

Ενημερωτικά, για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις αλλά και για όσες ήδη λειτουργούν,  υπενθυμίζεται ότι η εκπαίδευση στις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων-ΕΦΕΤ αποτελεί, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση τροφίμων και ποτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιμορφωτική υλοποιεί ανά τακτά διαστήματα τμήματα εκπαίδευσης για εργοδότες και εργαζομένους, τα οποία μάλιστα μπορούν να παρακολουθήσουν και άνεργοι οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σε αντίστοιχη επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή και άνεργοι και εργαζόμενοι, μπορούν να λάβουν περισσότερη πληροφόρηση τηλεφωνικά (23410 28705 & 23430 97340).